Gericiliğe bir kapı daha açtılar: Cemaatler okullarda 'sosyal etkinlik' yapacak!

Tarikat ve cemaatlerin okullarda 'sosyal etkinlik' yapabilmesi için MEB'in ilgili yönetmeliğinde değişikliğinde değişikliğe gidildi.

Gericiliğe bir kapı daha açtılar: Cemaatler okullarda'sosyal etkinlik' yapacak!

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik tepki çekti.

Yönetmeliğinin 1. ve 2. maddesinde yer alan “kapsamındaki sosyal” ibaresinden sonra gelmek üzere “etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak sosyal” ibaresi eklendi.

Değişiklikten önce ilgili maddeler şöyleydi:

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her tür ve seviyedeki resmî ve özel (Değişik ibare:RG-1/9/2018-30522) örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; her tür ve seviyedeki resmî ve özel (Değişik ibare:RG-1/9/2018-30522) örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarında; öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklere ait usul ve esasları kapsar.”

Yapılan değişiklikle, vakıf ve dernek olarak faaliyet gösteren dinsel yapılanmalara “sivil toplum kuruluşu” adı altında okullara girebilmesi için bir kapı daha aralanmış oldu.

‘TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ’ ÇIKARILDI

Ayrıca yönetmeliğin 7.maddesinde bulunan “toplumsal cinsiyet eşitliği” ifadesi de madde metninden çıkarıldı. Böylece okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda etkinlik yapılamayacak.

Konuyla ilgili gerici çevreler, özellikle kadın hakları konusunda bir dizi kazanım getiren İstanbul Sözleşmesi üzerinden AKP’ye tepki gösteriyor ve geri adım çağrısı yapıyordu.

“BİZ BUNLARI TANIYORUZ”

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Doğan, yapılan değişikliğe sosyal medya hesabı üzerinden “Biz bu STK’ ları, kuruluşları Karaman’ dan, Aladağ’ dan tanıyoruz!” diyerek tepki gösterdi.