Erdoğan'ın sözlerine karnımız tok: Vakit ''Atılım'' vaktidir!

Bilimsel eğitime kendi ideolojik referansları üzerinden her türlü saldırıyı yapan bir parti, gençliğin bu eğitim sistemi içerisinden 'niteliksiz' çıkmasının baş müsebbibidir. Ayrıca artık okuldan vakit bulursa çalışan öğrenci profilinden işten vakit bulursa derslere girmeye çalışan profile geçiş ortaydayken, gençlik görece daha fazla emekçileşmişken 'nitelikli' hale gelmek nasıl mümkündür? 'Niteliksizlik' palavrasını neresinden tutarsanız elinizde kalmaktadır.

Erdoğan'ın sözlerine karnımız tok: Vakit ''Atılım'' vaktidir!
Aydın Marmara

 

Türkiye kapitalizminin içinde bulunduğu sermaye birikim rejiminin krizi her geçen gün, göstergeleri itibariyle açığa çıkıyor. Amerikan Merkez Bankası (FED)’nın parasal genişlemeye gitmesi çok kısa bir süre iyimser bir hava yaratırken sonrasında ise rahatlama yaratmayacağı dolar kurunun geri geldiği seviyeler dikkate alındığında belli olmuştu. AKP iktidarının imdadına, emperyalist-kapitalist sistemin lider ülkelerinde durgunluk beklentilerinin olması yetişecek bir odağın olmadığını da gösteriyor. Krizin gençlik ve emekçiler nezdinde ise sadece felaket bir tablo görüntüsü vermekle kalmadığı gelen zam haberleri ve işten çıkarmalar ile direk olarak hissedildiğini belirteyim.

Geleceksizlik başlığında ise gençliğin sorunun ciddi noktalara ulaşması, düzenin temsilcilerinin yapısal sorunu gizlemekten veya soruna merhem olarak sunulacak sahte umut açıklamaları yapmaktan vazgeçmesi burjuva düzenin manipülasyon adına nefesinin tükendiğini gösteriyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Saray’da düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’de yaptığı konuşmada, “‘Efendim işsizlik var’ diyorlar. Olacak zaten. Üniversite bitirdi diye iş sahibi olacak diye bir şey yok. Dünyanın her yerinde işsizlik var. Ama bir de kendisi ne yapacak? Üretecek. Bir de bu var. Kendini geliştirecek yatırım ile teşvik edecek.” demesi bizim açımızdan kimi doğrular ve kimi aldatmacalar barındırıyor; ama bu sözlerin bir sermaye iktidarının temsilcisinden gelmesi ise asıl tuhaf karşılanması gereken nokta.

Bu sözlerdeki kimi doğrulardan başlayalım. Tüm dünyada işsizliğin var olduğu doğrusu kapitalizmin yapısal sonuçlarından biridir. Biz Marksistlerin emek sermaye karşıtlığında dikkat ettiğimiz çelişkilerdendir. Ama bunu her fırsatta “serbest piyasa ekonomisinin kurallarına sıkı sıkıya bağlıyız” diyen ve Türkiye siyasal hayatının en piyasacı partisinin lideri, bir burjuva siyasi figürden gelmesi trajik bir çelişkidir. İşsizlikten kaçış dünya ölçeğinde pek mümkün görünmüyor, yabancılaşma ve sömürüden kaçış ise imkansız. Bugün Türkiye, Avrupa’da genç işsizlikte Yunanistan, İspanya ve İtalya’nın ardından yüzde 26’lık bir işsizlik oranıyla 4. sırada geliyor. Bu anlamıyla Türkiye’nin sorununun, Avrupa Birliği’nden uzaklaşmak olduğu liberal tezi de geleceksizlik sorunu bazında çürümüş oluyor. Bu ülkelerdeki ortak temel nokta kapitalist ülkeler olmalarıdır. Genç işsizliğin temel sebebi ise sermaye iktidarlarıdır.

Kimi aldatmacalar konusuna gelirsek, ortada işsizlik sorunun var olmasının sebebinin ‘gençliğin kendini geliştirmediği ve sermaye nezdinde yetersiz görüldüğü’nden hareketle ortaya konulması Neo-liberal dönemde burjuva ideologların yaydığı bir başka manipülasyondur. Erdoğan ise bu manipülasyona sarılarak kaçış aramıştır. Çok basit bir denklemle ortaya koymak ve sormak gerekir. Dünyada sermaye düzeni neo-liberal dönemden itibaren çok daha fazla ‘esnek’ çalışma ve işten çıkarma eğiliminde değil midir? Bu sorunun cevabı objektif ve sübjektif olarak evettir. Zaten var olan sermayenin istihdam edebileceği emek ordusu ve yedek emek ordusu arasındaki açı dünyada her geçen gün büyümektedir. Ortada kalifiye olmakla çözülecek bir problem yoktur. Velev ki sorunun temel kaynaklarından biri bu olsun bunu söyleyecek son burjuva aktör siyasal İslamcılardır. Bilimsel eğitime kendi ideolojik referansları üzerinden her türlü saldırıyı yapan bir parti, gençliğin bu eğitim sistemi içerisinden ‘niteliksiz’ çıkmasının baş müsebbibidir. Ayrıca artık okuldan vakit bulursa çalışan öğrenci profilinden işten vakit bulursa derslere girmeye çalışan profile geçiş ortaydayken, gençlik görece daha fazla emekçileşmişken ‘nitelikli’ hale gelmek nasıl mümkündür? ‘Niteliksizlik’ palavrasını neresinden tutarsanız elinizde kalmaktadır.

Ortada gençlik açısından çok ciddi bir geleceksizlik problemi bulunmaktadır ve bu problem her geçen gün katmerlenmekte; burjuva aktörlerin bu soruna karşı çözüm arayışları gençliğe ‘kanka’ ve ‘gençlik bize inandı’ demekten öteye geçememektedir. Erdoğan’ın sözlerine gençliğin karnının tokluğu kadar gençliğin bir parlak bir geleceğe açlığı nettir. Kaçış değil mücadele diyenler üniversite sıralarından da “Atılım” çağrısı yaparken gençlik de üzerindeki ataleti atmalıdır.