Erdoğan'dan 'uzay' kararnamesi: TUA'ya memur alımında sınırsız atama yetkisi verildi

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı’nın usul ve çalışma yetkilerini kurumun inisayatifine bıraktı. Ayrıca TUA’ya memur alımında sınırsız atama hakkı verildi.

Erdoğan'dan'uzay' kararnamesi: TUA'ya memur alımında sınırsız atama yetkisi verildi

Türkiye Uzay Ajansı hakkında yayınlanan 52 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Türkiye Uzay Ajansı’na verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.

Uzman istihdamına yönelik yapılan düzenlemeyle ajans bünyesinde uzay teknolojileri uzmanı ve uzay teknolojileri uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Söz konusu uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak.

ATAMA SAYISINDA SINIR KONMADI

İhdas edilen yeni kadrolarla birlikte Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabilecek.

Kararname ile Türkiye Uzay Ajansına ihdas edilen kadro ve unvanlar şöyle:

Başkan (1), Başkan Yardımcısı (2), I. Hukuk Müşaviri (1), Daire Başkanı (6), Başkanlık Müşaviri (4), Uzay Teknolojileri Uzmanı (20), Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (10), Şube Müdürü (12), İç Denetçi (1), Avukat (3), Mühendis (20), Fizikçi (6), Matematikçi (6), Astronom (12), Grafiker (3), Memur (10), Sekreter (6).