Erdoğan imzaladı: Hurda indirimi ve köprü cezaları affı yasalaştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Torba Yasa ile hurda indiriminde tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarken Boğaziçi Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da silindi.

Erdoğan imzaladı: Hurda indirimi ve köprü cezaları affı yasalaştı

TBMM’de görüşülen ve onaylanan torba yasa AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Bununla birlikte Boğaziçi Köprüsü’nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da iptal oldu.

Hurda indirimine ilişkin madde şöyle:

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins(87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir.”

CEZALAR ARTTI

Bununla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kamyonet ve panelvan tipi (Kangoo, Doblo tipi) geçilmesi nedeniyle kesilen cezalar iptal oldu. Cezalara ilişkin açılan davalara yer olmadığına ilişkin karar verilecek ve yargılama giderleri tarafların üzerine bırakılacak, vekalet ücreti talep edilemeyecek. Eğer tebliğ edilen cezalar ödendiyse bugünden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde ödemeyi yapan mükellefe iade edilecek.