Emekçiler İş Kuleleri'nin kapısına dayandı: Erişim'e sendika girecek!

Türkiye İş Bankası iştiraki olan Erişim Müşteri Hizmetleri firmasında sendikalaşma faaliyetleri engellenmeye çalışılan ve işten atılan işçiler, yapılan uygulamaları kitlesel bir yürüyüş düzenleyerek protesto etti.

Emekçiler İş Kuleleri'nin kapısına dayandı: Erişim'e sendika girecek!

HABER MERKEZİ

Türkiye İş Bankası iştirakı olan Erişim Çağrı Merkezi’nde İstanbul ve Eskişehir şubelerinde çalışan yaklaşık 30 işçi, sendikalaşma haklarını kullandıklarını için işten atıldı.

Anayasal hakları olan sendikalı olma ve güvenceli çalışma taleplerine karşı firma yönetiminin tehdit, baskı ve işten atma yoluna gitmesine karşı eyleme geçen işçiler, İstanbul Levent’te bulunan İş Kulelerinin önüne yürüyüş düzenledi.

“Erişim’e sendika girecek'”, “Erişim işçisi yalnız değildir!”, “Sendika hakkımız engellenemez”, “Baskılar bizi yıldıramaz!” sloganları ve “Erişimde yaşam sendikayla mümkün” yazılı bir pankartla yürüyen işçilerin eyleminde Sınıf Tavrı, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) üyeleri ve diğer bazı sendika temsilcileri de yer aldı.

İŞ BANKASI 12 EYLÜL POLİTİKALARINI UYGULUYOR

Yüzlerce işçinin İş Kuleleri önünde sonlanan yürüyüşünün ardından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan Tez-Koop İs Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, Mayıs ayı itibariyle Tez-Koop-İş’in örgütlenme faaliyetleri kapsamında İş Bankası sanayi ve hizmet grubu iştiraklarından Erişim Çağrı Merkezlerinin Ankara, Eskişehir, İstanbul olmak üzere çalışmalar yürüttüklerini ancak mücadelenin son aşamasında işverenin tehdit, şantaj ve yanlış bilgilendirme yaparak bitirme hamlesine başladığını belirtti.

“Yöneticiler ikna odaları mantığıyla işçileri köşeye çekmekte, sendikal çalışmayla ilgili tehditler savurmaktadır. Arkadaşlarımız asılsız ve dayanaksız tutanaklarla işten çıkarılmaktadır” diyen Çağdaş Duyar, basın açıklamasını yaptıkları günün 12 Eylül darbesinin yıldönümü olmasının da manidar olduğuna dikkat çekerek, sözkonusu yöntemlerin 12 Eylül’ün ülkede yarattığı işçi düşmanı politikaların ürünü olduğunu belirtti.

İşçilerin birlikte olduğunda, yan yana geldiğinde baskıların üstünden geldiğinin sayısız örneği olduğuna dikkat çeken Duyar, Erişim Çağrı Merkezi’nde de sendikalı, grevli, toplu iş sözleşmeli koşullar oluşana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

BANKA ŞUBESİ KAPATILDI

Öte yandan basın açıklaması sırasında İş Bankası’nın İş Kuleleri şubesinde mesainin erken bitirildiği ve şubenin kapatıldığı ayrıca şube önünde güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

ERİŞİM İŞÇİSİNDEN ÇAĞRI

Sendikal hakkını kullanmak isterken işten atılan Erişim Çağrı Merkezi işçilerinden biri olan Mahir Kızılırmak, Manifesto‘ya yaptığı açıklamada, çağrı merkezlerinde sendikalaşmaya çalışan, hakkını arayan, sömürüyü dillendiren işçilerin çok büyük baskıya uğradıklarını kaydetti. İkna odalarına alındıklarını ve patronun işçileri bölmeye çalıştığını belirten Kızılırmak, bu süreç içerisinde Sınıf Tavrı’nın vermiş olduğu desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Kızılırmak, ülkede benzer şekilde hakları gasp edilen tüm işçi ve emekçilerin de sınıf dayanışması içerisinde örgütlü mücadele yürütmeye çağırdı.