Eğitime devrim gerek!

"Patron, imam eğitimden komple defolmalıdır. Eğitime bir devrim gerekmektedir."

Eğitime devrim gerek!

Bir nesli, bir nesille beraber bir ülkeyi değiştirmenin “en kolay” yollarından bir tanesi eğitimdir. İlkokul, hatta anaokulundan başlayan eğitimlerle beraber işlenen dersler, derslerin müfredatı çocukların büyümesinde önemli bir yer tutar. Bundan kaynaklıdır ki AKP iktidarı anaokul çocuklarını maket tankların önüne yatırarak “gösteri” yaptırmaktadır. Anaokul, ilkokul, ortaokuldan itibaren uğraşılan çocuğun zihnine yoğunlaşmış en saldırı lise öğretimine geçtiğinde gerçekleşmektedir.

AKP, iktidara geldiğinden beri eğitime yönelik kendi neslini yetiştirme isteği doğrultusunda birçok kez saldırılar yaptı. Bunların akıllara gelen en büyük örneklerinden bir kaçını sayacak olursak birincisi 4+4+4 eğitim sistemidir, bir diğeri anadolu liselerinin, fen liselerinin, meslek liselerinin dahi kapatılıp yerlerine imam hatip liseleri açılmasıdır, müfredatın içinin her geçen sene yapılan düzenlemelerle boşaltılmasıdır. Bugün ise AKP iktidarı “2023 Eğitim Vizyonu” başlığı altında eğitimi tamamen kökten değiştirmektedir.

İMAM HATİP LİSELERİNDEN 2023 EĞİTİM VİZYONUNA: AKP’NİN EĞİTİM MİSYONU

4+4+4 eğitim modeli ile başlayan eğitimde gerici dönüşüm müdahaleleri, liselerde kendini imam hatipleştirme politikasıyla göstermiştir.

AKP iktidarı, hemen hemen yaptığı her yeni okulun tabelasına “İmam Hatip Lisesi” yazmış, imam hatipleştirilemeyecek kadar köklü olan liselerden ise vazgeçmemiş, o liseleri de kendi “kıskacına” alabilmek için proje okulu adında bir lise türü “üretmiştir”, bu liselerin diğer liselerden farklı olarak kadrosunu vb. MEB “özel” olarak belirlemiş, okulların yaptıkları etkinliklere kadar iktidarın müdahalesinin önü açılmıştır.

Liselerdeki gerici dönüşüm İmam Hatiplerle beraber bir yere kadar getirilmiştir. Eğitime yapılan müdahale bununla da sınırlı kalmamış, İmam Hatip lisesi olmayan liselerin de müfredatı her geçen sene yapılan düzenlemelerle bilimsel eğitimden uzaklaştırılmıştır. AKP iktidarı esasında bu düzenlemelerin kendilerine uygun bir nesil yaratmak amacıyla yapıldığını reddetmemiş, Tayyip Erdoğan yaptığı bir konuşmasında “Dindar, kindar bir nesil istiyoruz.” demiştir.

Yalnızca kendi başına uygulandığında birçok soruna, tepkiye gebe olan “imam hatipleştirme modeli” bir yere kadar dayanmış, AKP iktidarı eğitimdeki gerici dönüşümün sürdürülmesi için yeni projeler üretmiş, kendilerine yeni vizyonlar yaratmış, misyonları ise sabit kalmıştır.

AKP iktidarının birkaç aydır MEB Bakanı Ziya Selçuk aracılığıyla dillendirdiği, eğitimin kökten değişimine sebep olacak olan yeni proje ise 2023 Eğitim Vizyonu. Bu projenin kılavuzu incelendiğinde ortaya çok açık bir şey çıkmaktadır. AKP iktidarı gericilikten vazgeçip eğitimi biraz ileri götürmenin derdinde değildir. Aksine, eğitimi kendi isteklerine göre düzenlemek istemektedir.

“SEÇMELİ DERSLER HEP İDARE SEÇMELİ”

“Esnek ve modüler eğitim” uygulanacağından bahsedilmekte, zorunlu derslerin yok denecek kadar az olacağından bahsedilmekte, öğrencilerin istedikleri dersleri seçip kendi ders programlarını oluşturacağından bahsedilmektedir. Bu plan böyle anlatıldığı sürece gayet güzeldir, fakat ortada büyük bir sıkıntı bulunuyor. Yıllardır eğitimin içerisinde “seçmeli” dersler bulunmaktadır, fakat dersleri öğrenciler değil, okul idareleri seçmektedir. Hiçbir seçmeli dersin okulda öğretmeni bulunmamakta fakat söz konusu dini dersler için camiilerden bol sayıda imam getirilebilmektedir.

EĞİTİM VİZYONUNUN ARIZALI NOKTASI: MESLEK LİSELERİ

Yeni eğitim vizyonunun bir diğer önemli “arızalı” noktası ise meslek liseleridir. Meslek liselerinde öğrencilerin seçtikleri mesleklere yönelik eğitimleri daha fazla alacaklarından bahsetmekte, hatta organize sanayi bölgelerinin içlerine bile meslek liseleri yapmaktadırlar. Yani kısaca meslek liseliler tamamen patronlara terk edilmektedir. Bu da yetmemekte, meslek liselerinin müfredatlarının düzenlenmesi için MEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile bir protokol imzalamış, liselilerin zihinlerine gericilikle saldırırken, meslek liselilerin genç işçi olarak görülüp sömürülmesini es geçmemiştir. Bu durum liselere yalnızca gerici bir saldırı değil, aynı zamanda piyasacı bir saldırının da olduğunun göstergesidir.

SORUN DÜZENDEDİR, EĞİTİME DEVRİM GEREK!

AKP, iktidarda olduğu 17 yıldan beri eğitime yönelik sistematik bir şekilde müdahaleler silsilesi planlamış ve gerçekleştirmiştir. Okullarımıza tarikatlar, cemaatler, imamlar sokulmuş; biyolojiden evrim, sosyolojiden Karl Marks çıkartılmıştır. Bugün ise bu saldırıların sonucunu alabilmek için eğitim modeli kökten değiştirilmek isteniyor. Bu kökten değişiklik yapılırken patronlar unutulmuyor, onların da önü daha fazla açılıyor. Tüm bunlar olurken “ana muhalefet” partisinin genel başkanı, AKP’nin eğitime dönük müdahalelerini onaylar bir şekilde “Biz imam hatiplere karşı değiliz, onları zaten biz açtık.” diyebiliyor. Düzen güçlerinin aynılığı net bir şekilde görülebiliyor. Dolayısıyla, patronu, imamı eğitimden komple defolmalıdır. Eğitime bir devrim gerekmektedir.

Sosyalist Cumhuriyet gazetesinin 133. sayısında yayımlanmıştır.