Diyarbakır Cemevi’nin elektriğinin kesilmesi Meclis'e taşındı

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu yazılı soru önergesiyle AİHM ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin "cemevlerinin ibadethane statüsünde" olduğuna yönelik kararları hatırlatarak Adalet Bakanı'ndan açıklama istedi.

Diyarbakır Cemevi’nin elektriğinin kesilmesi Meclis'e taşındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Diyarbakır Pir Sultan Abdal Cemevi’nin borcu nedeniyle elektriklerinin kesilmesini Meclis’e taşıdı.

Kenanoğlu TBMM Başkanlığı’na Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yanıtlanması talebiyle yazılı soru önergesi verdi. Yazılı önerge Türkiye’de cemevlerinin ibadethane olarak tanınmaması süreciyle ilgili gelişmeleri de içeriyor. Önergede, 2002 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, ibadethanelerin elektrik parası ödemekten muaf tutulacağı yönünde karar alındığını belirten Kenanoğlu, cemevlerinin bunun dışında bırakıldığını hatırlattı.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2012 yılında cemevlerinin ibadethane olmadığı yönünde karar verdiği, iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine konunun 7 Mayıs ve 31 Ağustos 2010 tarihlerinde AİHM’e taşındığı ifade edildi. AİHM’nin 2014 ve 2016’da cemevlerinin ibadethane olduğu yönünde karar aldığı vurgulandı.

AİHM kararı paralelinde, 2015 yılında BEDAŞ tarafından, elektrik faturalarının ödenmediği gerekçesiyle Cem Vakfı aleyhine başlatılan icra sürecinin Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nce vakıf lehine sonuçlandığı belirtildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2015’te Cem Vakfı’na bağlı cemevinin elektrik faturası ödenmediği gerekçesiyle başlattığı icra takibini “cemevlerinin ibadethane niteliğinde olduğu” gerekçesiyle durdurmuştu. Kenanoğlu önergesi de şunları söyledi:

“Tüm bunlara rağmen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Derneği Diyarbakır Cemevi’nin elektrikleri Ekim 2018’te, aşure etkinliği sırasında, DEDAŞ tarafından kesilmiş ve borcun ödenmesi gerektiği yönünde cemevi yönetimine bildirimde bulunulmuştur. Cemevi yönetimi tarafından DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda Yargıtay kararlarına atıf yapılmış ve cemevinin sahip olduğu ibadethane statüsünden ötürü elektrik sarfiyat bedelinden muaf tutulduğu belirtilmiştir. DEDAŞ’ın yanıtında cemevlerinin elektrik sarfiyat bedelinin Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından karşılanacağını ve bu sebeple de Diyarbakır Bağlar İlçesi Müftülüğü’ne konuya ilişkin yazılı olarak müracaatta bulunulması gerektiği işaret edilmiştir. Sözleşme iptal tarihinden bugüne kadar tahakkuk eden elektrik tüketim ücretinin ilgili müftülük tarafından ödendiği takdirde cemevinin elektrik hizmetinden yeniden faydalanacağı belirtilmiştir.”

Cemevi yönetiminin DEDAŞ’ın sorunun çözümü için Diyanet’i adres göstermesinin “yargı kararlarına ayak direme” olarak yorumlandığını belirten Kenanoğlu önergesinde şu soruları yöneltti:

“Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Diyarbakır Cemevi’nde hala sürmekte olan elektrik kesintisinin hızlıca sona erdirilmesi adına bakanlığınızca bir girişimde bulunulacak mıdır? Yargıtay ve AİHM kararları doğrultusunda İç hukukta Aleviliğin özgünlüğü gözetilerek cemevleri giderlerinin karşılanması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması süreci ne zaman başlatılacaktır?”