DİSK'ten TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'le ortak açıklama

TÜRK-İİŞ, HAK-İŞ ve DİSK, çalışanların net ücretinin enflasyon ve artan vergi oranı nedeniyle her geçen gün azaldığını belirterek gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının acil olarak çalışanlar lehine güncellenmesi talebinde bulundu.

DİSK'ten TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'le ortak açıklama

TÜRK-İŞ, DİSK VE HAK-İŞ Genel Başkanları, TÜRK-İŞ Genel Merkezinde vergi sistemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Üç işçi konfederasyonu tarafından hazırlanan ortak metni DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

Açıklamada, Türkiye’de vergi mükelleflerinin büyük çoğunluğunun ücretli emekçiler olduğunu vurgulanırken emekçilerin hem geliri üzerinden hem doğrudan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü altında olduğu belirtildi.

İşçinin eline geçen net ücretin vergi kesintileri nedeniyle yılbaşından bu yana giderek gerilediğini ifade edilen açıklamada, vergi yükünün azaltılması ve ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının vergiden muaf tutulması talep edildi.

Açıklamanın devamında TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak “daha adil bir vergi sistemi” adına ortak talepler şöyle sıralandı:

  • Emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak çalışanlar lehine güncellenmelidir.
  • Bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısım vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.
  • Düşük gelirli hane halkının tüketiminde önemli payı olan gıda ve alkolsüz içecekler, eğitim, sağlık ile giyim ve ayakkabı grubu için halen indirimli vergi oranı uygulanmaktaysa da düşük gelirli ailelerin tüketim vergi payını azaltmak için bu oranın daha da aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır.
  • Ücret geliri elde eden kişilerin giderlerini ödedikleri vergiden indirememelerinin doğurduğu anayasal eşitlik ilkesine aykırılık halini karşılayabilmek için, tıpkı gayrimenkul sermaye iratlarında olduğu gibi, yüzde 25’lik götürü gider indiriminin yapılmasını öneriyoruz.
  • İşçinin kendisi ve diğer aile fertleri için yapmak zorunda olduğu gıda, barınma, giyim, ısınma, elektrik, sağlık, eğitim gibi giderlerinin gelir vergisi matrahından mahsup edilmelidir. Zira benzer harcamalar, beyanname usulü ile vergiye tabii mükellefler tarafından gelir vergisi matrahından mahsup edilebilmektedir.
  • Bireysel doğalgaz, elektrik, su, ulaşım ve iletişim hizmetleri tüketiminden alınan KDV yüzde 1’e düşürülmelidir.
    Temel tüketim mallarından alınan KDV sıfırlanmalıdır.