DİSK'ten TİS tepkisi: İktidar dayatması

Protokolün, emeği ile geçinin herkesin çalışma ve yaşam koşullarını etkileyeceğini belirten Çerkezoğlu, ekonomik krizin tüm yükünün işçilere yüklenmeye çalışıldığı bir dönemde, böylesine geniş kapsamlı bir protokolde belirlenen rakamların, ücretlerin genel seviyesini de etkileyeceğini ifade etti.

DİSK'ten TİS tepkisi: İktidar dayatması

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaklaşık 200 bin işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile ilgili olarak açıklama yaptı. Çerkezoğlu, 200 bin işçiyi kapsayan protokol ile tüm işçi ve emekçilere yoksulluğun ve eşitsizliğin dayatıldığını belirtti.

Protokolün, emeği ile geçinin herkesin çalışma ve yaşam koşullarını etkileyeceğini belirten Çerkezoğlu, ekonomik krizin tüm yükünün işçilere yüklenmeye çalışıldığı bir dönemde, böylesine geniş kapsamlı bir protokolde belirlenen rakamların, ücretlerin genel seviyesini de etkileyeceğini ifade etti.

KRİZDEN ÇIKMA DAYATMALARI DİRENÇ GÖSTERİLMEDEN KABUL EDİLDİ

Çerkezoğlu, “İmzalanan protokol işçi sınıfının tamamı açısından olumsuz sonuçlar taşıma potansiyeline sahiptir” iafdelerine yer verdiği açıklamasına şöyle devam etti:

“Protokol ile belirlenen ücret zamlarının, işçilerin refahını artırmak bir yana, emekçilerin enflasyonunun altında kaldığını ifade eden Çerkezoğlu, şunlara dikkat çekti: “İktidarın ve sermayenin ücretleri baskı altına alarak krizden çıkma yönündeki dayatmaları herhangi bir direnç göstermeden kabul edilmiş, işçi sınıfının tamamını olumsuz etkileme potansiyeli taşıyan bir protokol imzalanmıştır.

Bu protokol ile kamuda grevsiz toplu pazarlık dönemi başlamış, grev hakkı fiilen gasp edilmiştir. Konfederasyon düzeyinde imzalanan bu protokolün işkolu sendikaları açısından da bağlayıcı olması nedeniyle, sendikalar sadece protokolde hüküm altına alınmayan konularda müzakere yürütebilecek, sendikaların toplu pazarlık yetkileri ve grev hakları boşa düşmüş olacaktır.

Bu protokolün kamuda kadroya alındığı iddia edilen eski taşeron işçileri dışında bırakıyor oluşu kamu işçileri arasındaki ayrımcılığı tescillemiş, taşeron işçileri ikinci sınıf işçi statüsüne itmiştir”

İKTİDAR DAYATMASI

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, “İşçileri yoksulluğa mahkûm eden, grev hakkını fiilen ortadan kaldıran, kamu işçileri arasında ayrımcılığı derinleştiren herhangi bir protokolün, iktidar dayatması ile imzalanmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

İşçi sınıfının ekonomik demokratik mücadele örgütleri olan sendikalara düşenin ise, dayatmalara boyun eğmek değil yoksulluğa, işsizliğe, emeklilik hakkının gasp edilmesine karşı emeğin haklarını savunacak ve geliştirecek mücadeleyi örgütlemek olduğunu belirtti.

“İşkolu sendikalarının toplu pazarlık yetkilerinin, grev hakkı tanımaksızın konfederasyonlara devri, bir başka ifadeyle grevsiz toplu pazarlık dayatması kabul edilemez” diyen Çerkezoğlu, DİSK’in, önümüzdeki süreçte iktidarın ve sermayenin dayatmaları karşısında emeğin haklarını koruyacak bir mücadele sürecini örgütleme kararlılığında olduğunu bildirdi.