Danıştay’dan hukuksuz bildiri kararı: Üniversitelerde bildiri dağıtmak yasaklandı

Danıştay 8. Dairesi üniversitelerde izinsiz bildiri dağıtmaya disiplin cezası veren maddeye yapılan itirazı reddetti.

Danıştay’dan hukuksuz bildiri kararı: Üniversitelerde bildiri dağıtmak yasaklandı

7 Kasım 2013’te Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak yükseköğretim kurumlarında izinsiz bildiri dağıtmak, kınama cezası gerektiren eylemler arasına dahil edilmişti.

Öğrenciler hakkında soruşturma başlatılması durumunda ise sürecin tamamlanması beklenmeden üniversiteye giriş cezası getirilmişti. Değişikliğe Eğitim- Sen’in itirazının ardından Danıştay kararın yürütmesini durdurmuştu. Danıştay son olarak verdikleri kararda “izinsiz bildiri dağıtmak” fiili ile disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesinin engellenmesi düzenlemesinin iptali istemini reddetti.

Eğitim- Sen tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Eğitim- Sen olarak belirtmek isteriz ki düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı, eğitim hakkı ihlalinin tehdit aracına döndüğü kurumlarda üniversite fikrinin yaşaması mümkün değildir. Söz konusu kararı temyiz aşamasına taşıyacağımız ve insan, toplum, doğa yararına üniversite mücadelemizden asla taviz vermeyeceğimiz bilinmelidir” denildi.