Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve kapatılan bakanlıkların borçlarını ödedi

Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin denetimlerinde, 1 milyar 648 milyon 678 bin TL harcadığı tespit edilen Saray’ın, 705 milyon liraya kaldırılan Başbakanlık ve kapatılan bakanlıklardan kalan ihale borçlar için ödediği belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve kapatılan bakanlıkların borçlarını ödedi

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin denetimlerinde 1 milyar 648 milyon 678 bin lira harcadığı tespit edilirken, sadece 943 milyon lirayı faaliyet raporunda yer vermesinin nedenleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’nın ödemesini yaptığı ek 705 milyon liranın, kaldırılan Başbakanlık ve kapatılan bakanlıklardan kalan ihale borçları, ödemeler ile ödenek üstü harcamalar olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre; 705 milyonluk harcamasının ayrıntıları faaliyet raporlarında yer almadı. Sayıştay’ın aradaki farka ilişkin bir bulguya raporda yer vermemesi dikkati çekti. 2018 yılı başlangıç ödeneği 845 milyon lira olan harcamaların, 1 milyar 648 milyon 678 bin liraya ulaşmasının nedeninin sistem değişikliği nedeniyle olduğu öğrenildi.

Kapatılan Başbakanlık başta olmak üzere, kapatılan ve birleştirilen diğer bakanlıklar ile kurumların bütçelerine ilişkin devir işlemleri, ‘başkanlık sistemi’ne geçişe dair uyum KHK’sinde belirtildiği şekilde yapılamadı. Yılın ilk yarısında faaliyet gösteren kurumların ihale ve işlemlerine ilişkin ödemelerin de Cumhurbaşkanlığı üzerinden tamamlandığı öğrenildi.

Hesapların doğru aktarılamadığı tespiti üzerine Maliye Bakanlığı’nın Sayıştay’a yanıtında, Başbakanlık’ta kurulan tasfiye komisyonunun çalışmalarını 31 Aralık 2018’de bitirerek kapanma sürecini tamamladığı aktarıldı. Ancak bakanlık, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecinde mülga Başbakanlık birimlerinin bakanlığın hangi birimlerine devredileceği ve bu birimlerin vergi kimlik numaralarının 2019 yılı içerisinde belirlendiği”ni belirterek devir işlemlerinin 2019 Temmuz ayına uzadığını savundu.

Sayıştay ise denetim sonucuna ilişkin “Devir işlemlerinin yapılmamış olmasının harcama birimi vergi kimlik numarasının eksikliğine bağlanması makul bir gerekçe değildir. Başbakanlık Merkez Saymanlığı kesin mizan cetvelinde bakiye veren ilgili hesapların devlet hesaplarına alınmasını teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına aktarılarak kapatılması ve mali tabloların sağlıklı bilgi sunmasının sağlanması gerekmektedir” dedi.