CHP'den Bakan Varank'a Uzay Ajansı yalanlaması

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, partilerinin Türkiye Uzay Ajansı'na yönelik Anayasa Mahkemesi (AYM) başvurusuna ilişkin "CHP'nin iptalini istediği hükümlerin hiçbirisi Türkiye Uzay Ajansının tüzel kişiliği, faaliyet esasları ve yürüteceği bilimsel araştırmalar ile ilgili değildir." ifadesini kullandı.

CHP'den Bakan Varank'a Uzay Ajansı yalanlaması

CHP Grup başkanvekilleri Altay, Özkoç ve Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, CHP’nin Türkiye Uzay Ajansı konusunda Anayasa Mahkemesi başvurusuna yönelik değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Varank’ın sosyal medya hesabındaki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürülen açıklamada, Anayasa’nın 128’inci maddesinin “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” hükmünü içerdiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı görevlilerinin özlük haklarının düzenlenmesi mümkün değildir. Kanunlarda değişiklik yapma yetkisi TBMM’nindir ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kanunun değiştirilmesine göz yummak, hukuk devletini yok saymak anlamına gelecektir. İptali istenen diğer bir hüküm ise bütçe konusunda ajans yönetim kuruluna verilen; denetimi ortadan kaldıran ve keyfiliklere zemin hazırlayan harcama yetkisine ilişkindir. Sayıştay denetimini kaldıran böylesine geniş bir yetkilendirmenin, şeffaflıkla bağdaşmayacağı ve suistimallere yol açacağına kuşku yoktur. Bilimsel araştırmalar ile yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkını ilişkilendirmek, kamu kurumlarına arpalık gözüyle bakıldığının göstergesi niteliğindedir. Bu tutum bize yabancı değildir.

Görüleceği gibi; CHP’nin iptalini istediği hükümlerin hiçbirisi Türkiye Uzay Ajansının tüzel kişiliği, faaliyet esasları ve yürüteceği bilimsel araştırmalar ile ilgili değildir. Bu hükümlerin iptal edilmesi durumunda, Ajansın faaliyetlerinin ve bilimsel çalışmaların durdurulacağını iddia etmek, Bakan Varank’ın bilgisizliğinden kaynaklanmıyorsa, en hafif deyimiyle iftiradır.”