ÇEVİRİ ODASI | Rusya Komünist İşçi Partisi'nden Ukrayna açıklaması

Biz Komünistler biliyoruz ki, dünyada diğer ülkelerde var olan faşizm gibi Ukrayna faşizmi ve halkların özgürleşmesi sadece bu faşizmi var eden sebeplerin ortadan kaldırılması ile yok olacaktır. Bu sebeplerin en büyüğü şüphesiz ki Kapitalizmdir. Biz aynı zamanda bunun dünyada tek insani yönetim şekli olan Sosyalizm ile mümkün olduğunu ve kapitalizmi sadece sosyalizm ile alaşağı edebileceğimizi biliyoruz, bunun da yolu devrimden geçer!

ÇEVİRİ ODASI | Rusya Komünist İşçi Partisi'nden Ukrayna açıklaması
Çeviren: Özer Aydoğdu

 

“16 Temmuz 2019 tarihli Ukrayna Anayasa Mahkemesi kararı hakkında,

16 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna Anayasa Mahkemesi “Ukrayna’daki Komünist ve Nasyonal-Sosyalist totaliter rejimlerinin kınanması ve sembollerinin yasaklanması” adlı bir yasayı geçirme kararını kesinleştirdi.

Alınan bu karar kesinlikle politik bir karardır. Bu kararı ancak, yasalaşmanın düzen sınıfının iradesinin yasalara dönüştürülmesi olduğu yönündeki Marksist-Leninist anlayışla yasal kabul edebiliriz. Bu belirli olayda, Ukrayna kapitalist düzen sınıfı UNESCO tarafından bile ‘bütün zamanların en iyi düşünürü’ olarak anılan kişinin kurduğu ideolojiyi ve dünya çapında en ileri düzey bilimsel gelişmelerin temelinde yatan komünist ideolojinin temellerine vatandaşların ulaşma hakkına set çekmiştir; ki bu ideoloji sadece sosyal düzenin değil, insanca bir yaşamın ideolojisidir. Rahat çalışmanın toplumun faydası için olduğu temeline bağlı insan değeri komünist ideolojiye, insan değeri, kapital baskı ve işçi sınıfının sömürüsü para ve üretimin araçlarının özelleşmesi temeli ile sağlandığı için geleneksel burjuva ideolojisi doğal olarak komünist ideolojiye derin bir düşmanlık beslemektedir. Tıpkı ultra radikal ve oldukça ırkçı olan Nazi ideolojisinin komünist ideolojiyi baş düşman bellemesi gibi.

Daha basit söyleyecek olursa, Nazi ideolojisi bütün toplumları yönetmek ve kölesi etmek için varken, komünist ideoloji buna karşı savaşmak ve herkes için özgür gelişim için mücadele etmek için vardır.

Bu Ukrayna Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar Hitler ve sürülerinden bütün Ukrayna’yı ve Avrupa’yı özgürleştiren ideolojiye ve toplumun sağduyusuna karşı işlenmiş aşırıya kaçan bir suçtur.

Düzen siyasetinin niyeti Neo–Nazileri kontrol altına alırken Ukrayna işçi sınıfının eylemlerini baskı altına aldığı bir burjuva düzeni kurmaktır. Yasa Nazi oligarkları tarafından düzen siyasetinin politikalarının Ukrayna topraklarında yaşayan savaşın karşısında duran ve mücadele eden dürüst insanlar için milyonları tehdit eden bir komünizmden arındırma hamlesi sunar. Anti-komünist politikalarıyla beraber, Ukrayna düzen siyaseti yasa ile 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler işbirlikçisi olan ‘Banderitler’i de meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Yasanın amacı Hitler’in Sovyet komünistleri tarafından Anti–Komünist pakta yön verilen mücadele ile taraf ilan edilmiş General Vlaslov ve Ukraynalı Banderistleri içeren her türlü Nazi hareketinin ve faşizmin aklanmasıdır.

Ukrayna Anayasa Mahkemesi’nin kararının absürtlüğü ve gericiliği Ukrayna tarafından da kabul edilmiş ‘İnsan Haklarının Korunması ve Temel Özgürlükler için var olan Kongre Kararına’ aykırı olmasında yatar. Bu İnsan Hakları Avrupa Komisyonu tarafından alınan insan hakları kararları Venedik Komisyonu, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından alınmış olup, tabiki de Ukrayna’daki İnsan Hakları için var olan Yüksek Komisyonu da dahil etmiştir.

Bu kararı politik motivasyonla alınmış bir karar olarak tartışırken, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi’nin Kasım 1991 ve 2001 yıllarında Komünist Parti’nin yasaklanmasının yasal olmadığına dair verdiği kararları da gözden kaçırmamalıyız. Anayasa Mahkemesi’nin var olan kaosunun oluşturulmasına tek sebep, planladıkları başbakanın başa getirilememesi ve istenilen Nazi ve Oligarşi rejimini var edememeleridir.

Biz Komünistler biliyoruz ki, dünyada diğer ülkelerde var olan faşizm gibi Ukrayna faşizmi ve halkların özgürleşmesi sadece bu faşizmi var eden sebeplerin ortadan kaldırılması ile yok olacaktır. Bu sebeplerin en büyüğü şüphesiz ki Kapitalizmdir. Biz aynı zamanda bunun dünyada tek insani yönetim şekli olan Sosyalizm ile mümkün olduğunu ve kapitalizmi sadece sosyalizm ile alaşağı edebileceğimizi biliyoruz, bunun da yolu devrimden geçer!

Başka bir yol yoktur!

Bu toplumun en temel dönüşümüdür ki bunun için mücadele etmeli ve hazır olmalıyız!

Dünyanın bütün işçileri, birleşin!”

Kaynak: Rusya Komünist İşçi Partisi açıklaması