ÇEVİRİ ODASI | ALBA-TCP* Hükümetleri ve Devlet Başkanlarının XVII. Toplantısı Deklarasyonu

Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak Hükümetleri ve Devlet Başkanlarının XVII. Toplantısı Deklarasyonu

ÇEVİRİ ODASI | ALBA-TCP* Hükümetleri ve Devlet Başkanlarının XVII. Toplantısı Deklarasyonu
Çeviren: Barış Tunca

 

ALBA-TCP Hükümetleri ve Devlet Başkanlarının XVII. Toplantısı Deklarasyonu

Birlik, barış ve entegrasyonu korumakla geçen 15 yıl

1.Birliğe üye olan ülkelerin devlet ve heyet başkanları, hükümetleri ve ALBA-TCP davetlileri 14 Aralık tarihinde Havana’da, Fidel Castro ve Hugo Chavez tarafından kurulan birliğin 15. yıldönümünde, onu geliştirmek ve bölgesel bağımsızlık istemine sıkı bir bağlılıkla, kendi kaderini tayin hakkına, barışa ve istikbale karşı gelişen tehditlere karşı Latin Amerika ve Karayip birliğini koruma amacıyla buluştu.

2.Bolívar, Martí, San Martín, Sucre, O’ Higgins, Petión, Morazán, Sandino, Maurice Bishop, Garvey, Túpac Katari, Bartolina Sisa, Chatoyer ve tüm diğer Latin Amerika ve Karayipli barış kahramanlarının görüşlerini savunuyoruz.

3.Bölgesel birlik ve beraberliğin, ülkemizi tarihsel olarak politik-ekonomik kırılganlığa ve bağımlılığa terk etmiş dünya baskın güçlerinin düzenine karşı çıkmanın tek yolu olduğunu vurguluyoruz.

4.ALBA-TCP ittifakının sosyal dayanışma, adalet, bağımsızlığın ve egemenliğin korunması, halkların kendi kaderini tayin hakkını temel alması, ekonomik birliği ve bütünleyiciliği savunması, ülkelerin ve halkların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dayanıklı bir devlet kurmak istemesi ve entegrasyon amacını gütmesi bakımından kurulan ilk hakiki ittifak olduğunu savunuyoruz.

5.Irk, din, sosyal-ekonomik durum, politik pozisyonuna bakmakzsının bütün insanların politikalardan yararlanmasına olanak sağlayan ALBA-TCP atılımlarının başarısının altı çizilmelidir.

6.Özellikle Okur-yazarlık ve Milagro programı, Engelli Bakım Programı, Latin Amerika Çocuk Kardiyoloji Hastanesi, Küba ve Venezuela’ da bulunan, kaliteli doktor eğitimi ile görevli ELAM(Latin Amerika Tıp Okulu), ALBA Spor Müsabakaları, Telesur ve Radio del Sur programının altı çizilmelidir.

7.ALBA-TCP tarafından kaydedilen gelişmenin ekonomik boyutu da belirtilmelidir. Kuruluşundan beri 11 yıl geçen ALBA Bankası, bölgede birçok ülkeye yayılmış ve üretim-servis gibi altyapısal alanlarda gelişme kaydetmiştir.

8.Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek, destekleyici ,katılımcı ve bütünleyici bir ticaret sistemi kurmak için Yeni Finansal Yapılanma’da belirtilen alternatif bir ekonomik egemenlik yürütme girişimini kabul ediyoruz.

9.Doğa anaya saldıran ve doğa olaylarının sıklığı ve yoğunluğunu etkileyen kapitalist sistem ve onun akıl dışı üretim-tüketim ilişkisinin bir sonucu olan iklim değişimine karşı olan mücadelemize devam etmekteki isteğimizi yeniden belirtiyoruz.

10.İnsanoğlunun sömürülmesine karşı çok kültürlü, çevreye duyarlı ve kapsayıcı bir toplum yaratmak için her türlü birleştirici sosyal hareketin gerekliliğinin vurgulanması gerekiyor.

11.Bölgesel istikrar için tehlike olan insanlık dışı neo-liberal tarzda uygulamalarla kombine olmuş ulusal oligarşi ve işbirlikçi medya ile karşımıza çıkan agresif ve müdahaleci Amerikan politikasını kınıyoruz.

12.Amerika Birleşik Devletleri’nin mevcut politikasının Latin Amerika-Karayip Barış Bölgesi’ni ihlal ettiği gibi Birleşmiş Milletler ve uluslar arası hukukun genel karakterini de çiğnediğini bir daha vurguluyoruz.

13.Latin Amerika ve Karayipler barışı için en büyük tehdit olan, Venezuela Bolivarcı Hükümeti’ne karşı tek taraflı cezalandırıcı zorlamalar olarak karşımıza çıkan güç kullanmaya yönelik Amerikan tehditlerini reddediyoruz. Bolivarcı devrimi, Venezuela halkının sivil-askeri birliğini ve anayasal başkanını destekliyoruz.

14.Bolivarcı hükümete karşı kurulmuş olan, barışı tehdit eden ve Bolivarcı halka karşı olası bir askeri müdahale kararında kullanılacak askeri üslerin açılmasını kolaylaştıran Amerika Birleşik Devletleri Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın karşısında duruyoruz.

15.Açıkça A.B.D. tarafından desteklenen ve ezeli istek olan Bolivya halkının kendi kaderini tayin hakkını ihlal etmeye hizmet eden emperyalist bir taktik olan Bolivya anayasal hükümeti olan yoldaş Evo Morales Ayma hükümetine karşı yapılan darbeyi kınıyoruz. Bolivar hükümetinin demokratik kuruluşları ile bağlantısının kesilmesi ve bölgedeki bazı oligarşiler tarafından destek gören bu şiddetli müdahale, insanlık hukukunu alçakça çiğnemesiyle şüpheye yer bırakmıyor.

16.İlerici hükümetler ve halklarının zaten kapattığı boşlukları doldurmak için, bölgedeki oligarşilerle birlikte A.B.D. , Latin Amerika için tarihi geçmiş metotları ve sözde sıra dışı savaş durumuna karşı yeni formüller ortaya attığına dikkat çekeriz.

17.Yoldaş Evo Morales Ayma dönemindeki halkın başarısını geri getirme kararlılığıyla hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve toplumsal hareketlere karşı insanlık dışı baskıcılığı kınıyoruz.

18.Nikaragua resmi hükümetine karşı her türlü tehdit ve tekrar eden istikrarsızlaştırma girişimini kınıyor ve bunun uluslar arası hukuka karşı olduğunu vurguluyoruz. Sandinista hükümeti ve mevcut başkanı Daniel Ortega Saavedra, destek ve birliğimize güvenin.

19.Dominik Milletler Topluluğu ile kardeşçe birliğimizi ilan eder,6 Aralık günü seçimi çoğunluğun desteğiyle kazanmış başbakan Roosevelt Skerrit’i kutlarız.

20.Surinam Cumhuriyeti’ in politik sürecine karışma eylemi ve ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimine karşıyız. Ülkenin anayasal hükümeti ve başkanı Desire Bouterse, birlik ve desteğimize güvenin.

21.Monroe Doktrini’nin kabulünü reddediyoruz. Taleplerimiz kendi kaderimizi tayin hakkı, egemenlik, bölgesel uyum, Birleşik Devletler tarafından müdahale edilmeyen içişleri, uluslar arası anlaşmazlıkların barışçıl bir yolla çözümü, uluslar arası ilişkilerde güç kullanılmaması, resmi hükümetleri devirmek için kullanılan alışılmadık savaş metotlarının bırakılması ve Latin Amerikan ve Karayip ülkelerine tek taraflı zorlayıcı önlemler alınmasının reddidir.

22.Bölgedeki bazı neoliberal hükümet yükselişlerinin fakirleşme, toplumsal kutuplaşmanın artması ve popülist sektörlerde marjinalleşme gibi toplumsal fayda politikalarının tersine dönmesine yol açtığını belirtiriz.

23.Neoliberal hükümetlerin gittikçe büyüyen çürümüşlüğü, uygulamaların sadece uluslar arası şirketlerin ve yetersiz bir takım ayrıcalıklı sınıfın karını en üst noktaya çıkarmak olması, şiddet ve polis caniliği Amerikamızda da gösterilerin patlak vermesine sebep olmuştur.

24.Birleşik Devletler’ in birliğimize katkıda bulunan ve kitlesel protestoların hazırlanmasındaki önemi kavrayan hükümetler hakkındaki açıklamalarını kınıyoruz.  Gelecekte neoliberal hükümetlerin Washington’dan gelen kararların kölesi olduğunu ortaya çıkaracağız.

25. Halk gösterilerinin kökenini arayan Birleşik Devletler ve bölge oligarklarının yarattığı Latin Amerika gerçekliğinin utanç verici çarpıtmasını reddediyoruz.

26.Kriz süresince neoliberal modeli korumak için gittikçe daha çok bastırma ve şiddete başvuran, kendi kendini demokrasi ve insan hakları savunucusu ilan etmiş şampiyonları reddediyoruz. Ölüler, yaralılar ve sakatların sayısı uygunsuz güç kullanımının bir kanıtıdır. Bu baskılara bazı hükümetlerin desteği ve diğerlerinin suskunluğu kabul edilemez.

27.Milyonlarca insanın faydalandığı, sağlık alanında Küba’nın uluslar arası birliğine karşı sistematik müdahale ve sabotaj girişimlerini, ülkelerin bu birliğe katılmaması için takınılan baskıcı tavırları, halkın tıbbi imkanlara ulaşımına verilen zararı kınıyoruz.

28.Birleşmiş Milletler tarafından son zamanlarda benimsenen,187 olumlu oy alan ‘’Latin Amerika’ya karşı Amerika’nın ekonomik, ticari ve finansal bloğunu kaldırması gerekliliği’’ başlığı Amerika’nın yalnızlığını bir kez daha ortaya koyuyor. Uluslar arası topluluklar insanlık hukuku, adalet yoluna girdi. Brezilya hükümetinin pişmanlık verici ret oyu ve Kolombiya hükümetinin kaçırılma olayını onaylamak konusundaki çekimserliği açıkça Beyaz Saray’a hizmettir.

29.Yıllar boyunca soykırım ve kölelik korkusuyla yaşamış, Atlantik köle ticaretinden çekmiş ve koloni dönemi/sonrası yağma edilmiş, şimdi de iklim değişiminden, doğal felaketlerden ve adil olmayan finans sisteminden acı çeken Latin Amerika ülkeleriyle kardeşçe beraberliğimizi vurguluyoruz. Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin eşit ve adil yaklaşılmayı hak ettikleri de vurgulanmalıdır. Karayipler  ALBA-TCP birliğinde her zaman kendi amacına, birliğine ve egemenliğine destek bulacaktır.

30.Politik birlik yoluyla, bazı bölünmüşlüklere saygıyla ortak amaçları desteklemek amacıyla kurulmuş Latin Amerika ve Karayip Topluluğu’nu koruma yönünde istek ve desteğimizin altını çiziyoruz.

31.4 Kasım 2019’da Banco del ALBA’nın resmi üyeleri olan Antigua ve Barbuda, hoş geldiniz.

32.Karşılaştığımız zorluklar dış güçlere, müdahalelere ve saldırganlığa karşı zafere mutlak bir inançla yakın ilişkiler kurmamız gerektiğini gösteriyor. Müdahaleciliği ve darbeciliği birlikte hareket edersek aşabiliriz. Arzuladığımız adil geleceği inşa etmeye olan derin inancımızla korunuyoruz. Amerika’mız özgür halkların kenetlenmiş ellerinde gittikçe güçlenecektir.

33.Haydi yaşam, özgürlük, egemenlik ve gelişme hakkımızı koruyalım. Haydi birleşelim! Uğruna mücadele ettiğimiz haklı sebeplerin kaderi birliğimize bağlıdır.

Havana 14 Aralık 2019

*Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak

 

Kaynak: Declaration of the XVII Summit of Heads of State and Government of ALBA-TCP