ÇEVİRİ | Başarılı bir anti-komünist olmak isteyenlere 40 tavsiye

"Sihirli sözcük “totaliter”i kullanmayı öğrenin. Bu sözcük, karşı kutuplarda yer alan iki ideolojiyi birbirine bağlamanızı sağlar: Komünizm ve Faşizm."

ÇEVİRİ | Başarılı bir anti-komünist olmak isteyenlere 40 tavsiye

1. Sürekli olarak, Marksizmin itibarsızlığını, modasının geçtiğini, öldüğünü ve gömüldüğünü belirtin. Sonra, kariyerinizin geri kalanı boyunca öldüğünü iddia ettiğiniz Marksizme saldırarak, bol kazançlı bir kariyer inşa etmeye devam edin.

2. Unutmayın, “Komünist” bir ülkedeki doğal olmayan her ölüm, yalnızca devletin liderleri ile değil, bir ideoloji olarak Marksizm ile de ilişkilendirilebilir. Komünist olmayan ülkelerde aynı nedenle gerçekleşen ölümleri ise yok sayın.

3. Komünizm ya da Marksizm, siz ne olmalarını istiyorsanız, o olurlar. Ülkeleri, hareketleri ve rejimleri, onların gerçek hedeflerini, açıklanmış ideolojilerini, diplomatik ilişkilerini, ekonomi politikalarını ya da mülkiyet ilişkilerinkine bakmaksızın “Komünist” diye damgalamakta özgürsünüz.

4. Komünistlerin de içinde bulunduğu her tür çatışmada, çatışmanın ve onun ürünü tüm ölümlerin suçu Komünizme atılabilir. Bunu 2. Dünya Savaşı’na uygularken dikkatli olun. Sovyetler’e ya da Komünist partizanlara karşı savaşan faşist hareketler iyidir; ama Nazi Almanyası’nı açıkça övmemeye çalışın. Bunu özel sohbetlerinize saklayın.

5. Marksizmin “gerçek anlamına” ve Komünizmin doğru temsilcilerinin kimler olduğuna siz karar verirsiniz. Aslında Troçki’den de nefret etseniz bile, yetkilerinin Stalin tarafından gasp edilmiş olmasıyla ilgileniyor gibi görünün.

6. Sürekli olarak George Orwell’dan bahsedin. Hayvan Çiftliği’nden veya 1984’ten alıntı yapın. Orwell’ın Sovyetler Birliği’ne adım atmamış olması gerçeğini ve her iki kitabın da birer roman olmasını önemsemeyin.

7. Demografiyi ve tutarlılığı önemsemeden büyük ölüm sayıları verin. Açlıktan ölenlerin sayısı 3 milyon mu? 7 milyon mu? 10 milyon mu? Toplamda 100 milyon kişi mi öldü? Merak etmeyin, kimse çalışmanızdaki verileri kontrol etmeyecektir.

8. Komünist bir rejimde tutuklanmış olan herkes yüksek olasılıkla, hiçbir suç işlememişti. Komünistler yalnızca masum şairleri ve dünyayla paylaşacak güzel bir mesajları olan siyasi peygamberleri tutuklamıştı.

9. Stalin’in yaptığı ya da yapmadığı her şeyin kötü bir gizli nedeni vardı. Her şeyin.

10. 9. maddenin ruhuna uygun olarak, Stalin’in her şeye kadir bir varlık olduğunu, belki de Hindu tanrısı Vişnu’nun bir reenkarnasyonu olduğunu, Sovyetler Birliği’nde olup biten her şeyi tam olarak bildiğini ve 1924-1953 yılları arasında yaşanan her şeyi tam olarak kontrol ettiğini unutmayın. O dönemde olup biten her şey, Stalin’in iradesiyle olmuştu. Stalin, söz konusu dönemde işlenen tüm suçların her ayrıntısını biliyordu ve sınırsız acımasızlığı nedeniyle, nerede olduklarını ya da ne tür bir konuma sahip olduklarını hiç gözetmeden, milyonlarca masum insanı öldürdü. Her şeye kadir olduğundan, altındaki on binlerce kişiden gelen bilgilere bağlı değildi.

11. Kapitalist ülkelerde bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan her tür eylemle ilgili olarak, sürekli olarak “Komünist” ülkelere saldırın.

12. Marksizmin, gelecekteki olası bir toplum hakkındaki tarifi nedeniyle ütopya olduğunu iddia edin. Ama bunun yanında Marksizmin, Komünist toplumun neye benzeyeceği konusunda hiçbir zaman ayrıntılı bir tarif vermemesi nedeniyle başarısızlığa uğradığını da iddia edin. Buradaki büyük çelişkiye önem vermeyin.

13. Marksizmi bir tür dini inanç, Mesihçilik ya da aklınıza gelen herhangi bir ruhani saçmalık gibi göstermeye başlayın. Herhangi bir siyasal ideoloji ile dinler arasında bazı benzerliklerin bulunabileceğini söyleyenleri önemsemeyin.

14. Anti-komünist saldırıların taktiğini unutmayın: Stalin sonrası döneme ekonomik gerekçelerle saldırın ve başarısız olunduğunu iddia edin. Bilgili bir hasmınız, Stalin döneminde sosyalist ekonominin başarılı olduğunu söyleyeceğinden ve bu dönemin ekonomisi gerçekten de başarılı olduğundan, o döneme insan haklarıyla ilgili gerekçelerle saldırın.

15. İki kelime: İnsan doğası. İnsan doğası nedir? Amaçlarınız doğrultusunda insan doğası, hoşunuza gitmeyen siyasal görüşlerin ya da sistemlerin neden yanlış olduklarının en kolay açıklamasıdır.

16. Bolşevik devrimler, şiddet yoluyla ve kan dökülerek yapıldı. Burjuva devrimleri ise demokratik halk oylamalarıyla gerçekleştirilmişti ve şiddet türü şeyler olmamıştı.

17. Sürekli olarak “özgürlük” ve “demokrasi” gibi sözcükler kullanın. Sizden istense bile, bu terimleri asla tanımlamayın.

18. Komünistleri, yaşadığınız dönemin popüler gündemlerine göre, bir şeylerden yana ve bir şeylere karşı gösterebilirsiniz. Eğer sağcılara sesleniyorsanız, Komünistler, yozlaşmayı ve eşcinselliği temsil ediyordur. Daha ana akım bir kesime sesleniyorsanız, Komünistler eşcinsellik düşmanıdır. Aslında, Komünistler, aynı anda hem ahlaki yozlaşmayı hem de aşırı ahlakçılığı temsil eder. Buradaki çelişkiyi de önemsemeyin.

19. Molotov-Ribbentrop Paktı üzerinden her fırsatta Stalin’i suçlayın; ama aynı zamanda, Amerika’nın, İngiltere’nin ve Fransa’nın savaştan önce Nazi Almanyası’na, Faşist İtalya’ya ve Emperyal Japonya’ya verdikleri desteği ve bu ülkelerle işbirliğine gitmiş olmalarını tümüyle yok sayın. Her zaman olduğu gibi, hasımlarınızın, saldırmazlık paktının bağlamını tartışmalarına izin vermeyin.

20. Doğu Avrupa’nın yeni kurduğu “özgürlük”ü övün. Göç nedeniyle nüfusun büyük ölçüde azalmasını, doğum oranlarının düşmesini, alkol ve uyuşturucu sorunlarını, siyasal istikrarsızlığı, iç savaşları, etnik temizlikleri, seks ticaretini ve çocuk fuhşunu, örgütlü suçları, yüksek intihar oranlarını, işsizliği, hastalıkları vs. yok sayın. İfade özgürlüğünüz olduktan sonra, bunların ne önemi var?!

21. Her fırsatta, Komünist ülkelerdeki korku kültüründen, gecenin bir yarısında insanların kapısının çalınmasından söz edin. Amerika’da, uyuşturucuyla savaş döneminde, uyuşturucu ticareti yaptıkları kuşkusuyla insanların gece yarıları yataklarından kaldırılmasının, sırtlarına silah dayanmasının normal sayılmış olmasını önemsemeyin.

22. Komünistleri, dine baskı uygulamakla suçlayın. İslamcı köktendincileri, laik olmamakla suçlayın. Ne çelişkisi?!

23. ABD’nin şu anda, Afganistan’daki ilk zaferini finanse ettiği, desteklediği ve hatta yönettiği bir hasma karşı, aşırı pahalı ve kaybetmekte olduğu bir savaş yürütüyor olmasındaki çelişkiyi görmezden gelin.

24. Bugünün dünyasının devam eden ve hatta kötüleşen sorunlarına karşı sizden bir çözüm istendiğinde ne diyeceksiniz? ÖZGÜRLÜK!! (Hasmınız uzaklaşana kadar tekrar edin.)

25. “Komünist”lerin hiçbir şeyine güvenilemez. Ama Kruşçev’in 1956’daki “Gizli Konuşma”sı ya da Troçki’nin yazdıkları, yani sizin işinize yarayanlar hariç.

26. Komünist liderler, karşı devrimden korunmaya bir sürü zaman harcarken, “paranoyakça” davranıyordu. Doğu Bloku’nda kapitalizmin restorasyonu da dahil olmak üzere, gerçekten de böyle bir tehdidin bulunduğunu gösteren tonla kanıtı yok sayın.

27. Komünist rejimler halkın desteğini hiçbir zaman kazanmamıştı. Bu söylediğimizin doğru olmadığı örneklerin varlığına ilişkin kanıtlar sunulursa, insanların beyinlerinin yıkandığını savunun. Bunun yapılmasının önündeki mali ve lojistik engelleri hesaba katmaya kalkışmayın.

28. Komünist propaganda, kaba ve ilkeldir. Eğer birileri “Kızıl Şafak” filminden veya daha kötüsü Edgar Hoover’dan esinlenen “Komünistler” (This Godless Communists) karikatürlerinden bahsederse, hemen uzaklaşın.

29. Bir Komünistle karşılaşana kadar, “özgürlük” ve “çoğulculuk” adına laikliği savunun. Karşınıza bir Komünist çıktığında, din kartını kullanın.

30. Komünist olmayan ülkelerde gerçekleşen zulümlerin ve diğer kötü şeylerin tek sorumlusu, “kötü insanlar”dır. “Komünist” bir ülkede gerçekleşen her tür kötü şeyin sorumlusu, ideoloji ve sistemdir. Ve Stalin’dir.

31. Anti-komünist olmak için herhangi bir ideolojik tutarlılık gerekmez. Zamanınızın % 90’ını, sol popülist sosyal demokrasinin sözde sosyalizmini övmeye ayırın; sonra da kapitalist sistemi “Stalin dönemi Rusyası” ile karşılaştırın (bu konuyu daha önce hiç incelemediyseniz, 1984’ü ve Hayvan Çiftliği’ni okumanız yeterli). Kapitalizmden sürekli olarak şikayet edin, ama birileri alternatif olarak Komünizmi önerdiğinde oradan uzaklaşın. Aşırı sağcı bir faşist misiniz? Sürekli olarak, kapitalizm koşulları altındaki kültürel yozlaşmadan şikayet edin; ama bu arada, ırkçılığınız dışında hiçbir geçerli gerekçe gösteremeseniz bile, Marksizme sonuna kadar karşı çıkmaya devam edin.

32. Eğer anarşistseniz, kendi ideolojiniz tüm tarih boyunca % 100’lük bir başarısızlık oranına ulaşmış olmasına rağmen, her fırsatta Marksizmin ‘başarısızlığından’ söz edin. Bu başarısızlıktan Komünistleri ve güçlü orduyu sorumlu tutun. Kendisini gericiliğe karşı savunamadıktan sonra, en mükemmel toplumun bile hiçbir işe yaramayacağını görmezden gelin.

33. Neo-Nazi misiniz? Komünizm, Yahudi’dir! Tartışma bitti.

34. Neo-Hippi misiniz? Tibet!

35. Mao döneminde gerçekleştirildiği iddia edilen soykırımı her fırsatta kınayın; ABD’nin Nixon döneminde Çin’le kurduğu ilişkileri ve kapitalist Çin’in modern ABD ekonomisinde oynadığı büyük rolü görmezden gelin. Çin hakkında olumlu bir şey söyleyecekseniz, bu ülke kapitalisttir. Eğer eleştirecekseniz, hala Komünisttir.

36. Marksizmin gözlem ve deneylere dayalı olmadığını iddia edin. Neo-liberalizm, “demokrasi” ya da “özgürlük” de gözlem ve deneylere dayalı değildir; ama bunu boş verin.

37. Nerede, hangi ülkede, hangi tarihsel dönemde olduklarından, geçmiş deneyimlerden ve tüm diğer etkenlerden bağımsız olarak, Komünistlerin, Stalin Rusyası’nın bir kopyasını yaratmak istediğini ileri sürün. Sanayileşmenin çok geri olduğu bir ülkenin kalkınması gibi bir sorunla uğraşılmış olmasını vs. önemsemeyin.

38. Sihirli sözcük “totaliter”i kullanmayı öğrenin. Bu sözcük, karşı kutuplarda yer alan iki ideolojiyi birbirine bağlamanızı sağlar: Komünizm ve Faşizm.

39. Sosyalist ülkelerin, piyasa reformlarına başvurdukları ölçüde, daha büyük ekonomik sorunlar yaşamaya başladığını görmezden gelin.

40. Sayılar ya da tarihsel bağlamla ilgili eleştiriler aldığınızda, “acımasız tiran”, “zalim katil” gibi etiketlere başvurun. Stalin gibi insanların, öldürdükleri onca insan nedeniyle kitle katili olduklarını ve kitle katili oldukları için onca insanı öldürdüklerini aklınıza getirin. İşte bu kadar açık ve net!

J. Slavyanski (İngilizceden çeviri)

Aylık üniversiteli bülteni Sosyalist Gelecek’in 2. sayısında yayımlanmıştır.