Candan Badem yazdı: Menşevik Martov’un Dediği

"Bizim şanlı Menşevik, Bolşevikleri Alman vb emperyalistlere teslim olmakla suçlarken Gürcistan’daki Menşevik kardeşlerinin Alman emperyalizmine direnebileceğini sanıyordu!"

Candan Badem yazdı: Menşevik Martov’un Dediği

Candan Badem, Menşevik önderlerden Martov’un Lenin hükümetinin Almanya ve müttefikleri ile imzaladığı Brest-Litovsk barış antlaşmasının onaylanması sırasında yaptığı konuşmadan yola çıkarak tarihe bir parantez açıyor.

“Bizim şanlı Menşevik, Bolşevikleri Alman vb emperyalistlere teslim olmakla suçlarken Gürcistan’daki Menşevik kardeşlerinin Alman emperyalizmine direnebileceğini sanıyordu!”

Candan Badem’in “Menşevik Martov’un Dediği” başlıklı yazısını buradan okuyabilirsiniz.