"Bugün faşizm postalı altında yaşamıyorsanız komünizm sayesindedir!"

"Sömürü, işsizlik, yoksulluk, gelir adaletsizliği, ırkçılık bugün kendilerini sözde demokratik rejimler olarak gören Avrupa kapitalizminin gerçek yüzü olarak her geçen gün daha da görünür hale geliyor."

Avrupa Parlamentosu, muhafazakar, liberal, sosyal demokrat üye partilerinin imzasıyla tarihi gerçekleri çarpıtan bir karara imza attı. AP bu karar ile faşizm ile komünizm eşitleyerek, komünizmi ve tarihsel gerçekleri gizlemeye çalışırken; anti-komünist kimliği diri tutma niyetini yeniden gözler önüne serdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiyeli komünistler, “İnsanlığın eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ideali olan komünizmin tarihsel gücü bir kez daha Avrupa’nın egemenlerini telaşlandırmışa benziyor. Sömürü, işsizlik, yoksulluk, gelir adaletsizliği, ırkçılık bugün kendilerini sözde demokratik rejimler olarak gören Avrupa kapitalizminin gerçek yüzü olarak her geçen gün daha da görünür hale geliyor.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), AP’nin bu kararına karşılık “Bugün faşizm postalı altında yaşamıyorsanız komünizm sayesindedir!” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Avrupa Parlamentosu, almış olduğu sözde kararla, bütün tarihi gerçekleri ters yüz etme pahasına, bir kez daha komünist dünya görüşünü gayri-meşru ilan etme derdine düşmüştür. Bu girişim, faşizmi kendilerine dayanak yaparak güya komünizmi de aynı sepetin içine koyup, kendi gerçeklerinin üzerini örtme gayretinden başka bir şey değildir.

İnsanlığın eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ideali olan komünizmin tarihsel gücü bir kez daha Avrupa’nın egemenlerini telaşlandırmışa benziyor. Sömürü, işsizlik, yoksulluk, gelir adaletsizliği, ırkçılık bugün kendilerini sözde demokratik rejimler olarak gören Avrupa kapitalizminin gerçek yüzü olarak her geçen gün daha da görünür hale geliyor. Sosyalist dünyanın varlığında “sosyal devlet” politikasıyla kendi emekçi sınıflarına şirin gözükerek sosyalizmin etkisini azaltmaya çalışan Avrupa egemenleri, bugün daha fazla sömürü için emeğe dönük saldırıları artırmak amacıyla yeni bir hamleye girişiyorlar. Avrupa kapitalizmi ve egemen sermaye sınıfı, yaşanan krizi aşmak için doğrudan emek sömürüsünü yoğunlaştırmak dışında bir şansı olmadığının bilincindedir. Komünizme saldırmaların altında yatan en temel olgu budur.

Çünkü emeğin, Avrupa’nın ve insanlığının tek kurtuluşunun, ırkçılığın ve faşizmin ortadan kaldırılmasının, eşitliğin, kardeşliğin ve insanca yaşamın yegane yolunun sosyalizm olduğu gerçeği bir sınıf bilinci olarak Avrupa burjuvazisinin bilincinde fazlasıyla bulunmaktadır. Yüzyıllardır bildikleri bu gerçek Avrupa egemenlerinin tarihsel korkusu olarak bugün yeniden depreşmiştir.”

FAŞİST DİKTATÖRLÜKLER KAPİTALİZMİN KAR HIRSINDAN KURULDU

“Avrupa’da geçmişte faşist diktatörlükler kurulmuşsa, bizzat Avrupa kapitalizminin, finans-kapitalin, tekellerin kar hırsından dolayıdır. Faşizm, kapitalizmin organik parçasıdır. Bugün Avrupa’da ırkçılık ve faşizm hala varlığını koruyorsa, bu durum, bizzat kapitalist sömürü düzenin yaratmış olduğu eşitsizliğin ve Avrupa kapitalistlerinin emperyal niyetleriyle ilgilidir.

Komünizm ise tam da buna karşıdır.

Bugün Avrupa, faşizm postalı altında yaşamıyorsa, bu onur komünistlere aittir. Nazizmi ve komünizmi eşdeğer görmek tarihsel gerçeklerin ters yüz edilmesi olduğu kadar, Avrupa egemenlerinin faşizmle suç ortaklığını örtme girişimidir.

Buna izin vermeyeceğiz!”

NAZİZMİN SORUMLULUĞU SOVYETLER’E YÜKLENEMEZ

“İkinci Dünya Savaşı’nda Nazizmin sorumluğuna Sovyetler Birliği’ni ortak etmeye kalkmak, tam bir cehalettir. Nazizm’i doğuran bugün Avrupa Birliği liderliğini üstlenmiş Almanya kapitalizminden başkası değildir. Nazizmi ve faşizmi yenenlerin ise Sovyetler Birliği ve onun önderi Stalin olduğu ise tarihi gerçek olarak karşımızdadır.

İnsanlığa zararlı ideoloji aranacaksa, Avrupalı egemenler kendi sömürgeci geçmişine, faşist tarihine ve bugünkü emperyalist karakterine bakmalıdır.

Bilinmelidir ki, sömürgeciliğe, faşizme ve emperyalizme karşı tek güç komünizmdir!

Avrupa Parlamentosu’ndan geçen bu kararın altında imzası bulunan muhafazakar, liberal ve sosyal-demokratların aslında aynı cephede bulundukları bir kez daha görülmüştür.

Demek ki Avrupa’da komünizm hayaleti yeniden dolaşmaktadır!

Varsın emperyalistler, kapitalistler, sömürücüler korksun!

İnsanlık tarihinde eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ateşi hiçbir zaman sönmeyecektir.

Türkiye Komünist Hareketi

Merkez Komitesi”