Bölge İdare Mahkemesi: Kesin hüküm olmadıkça öğrencinin bursu kesilemez

Bölge idare mahkemesinden karar: Kesin hüküm olmadıkça kimse suçlu muamelesine tabi tutulamaz

Bölge İdare Mahkemesi: Kesin hüküm olmadıkça öğrencinin bursu kesilemez

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, “Yasa dışı eylemlere ve etkinliklere katılma” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ş. Ç.’nin bu soruşturma gerekçe gösterilerek bursunun kesilmesine yönelik itirazını karara bağladı.

Mahkemenin kararında, ‘kesin hüküm olmadıkça kimse suçlu muamelesine tabi tutulamaz’ denildi.

‘MADDİ DESTEĞİN KESİLMESİ TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLARA YOL AÇABİLİR’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mayıs 2018’de gözaltına alınan Ş.Ç., Ankara 7’inci Sulh Ceza Mahkemesinin adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Hakkında açılan soruşturma devam eden öğrenci, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldığı öğrenim bursunun bu soruşturmadan ötürü kesildiğini öğrendi.

Avukatı aracılığıyla Ankara 6’ıncı İdare Mahkemesi’ne başvuran öğrencinin itirazını inceleyen mahkeme, ‘Kimseye suçsuzluğunu ispat mükellefiyeti yüklenemez. Ayrıca hiç kimse, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar yargılama makamları ve kamu otoriteleri tarafından suçlu olarak nitelendirilemez. Dava konusu işlemin, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak davacıya verilen maddi desteğin kesilmesine sebep olacağından telafisi imkansız zararlara yol açacağı açıktır’ diyerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, öğrencinin daha önceden üniversitesinden aldığı disiplin cezasını ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün öğrenciyle ilgili gönderdiği soruşturma yazısını sunarak burs kesilmesi işleminin hukuka uygun olduğu savundu, kararın iptalini istendi.

KYK’NIN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İtirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4’ncü İdari Dava Dairesi karara bağladı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığını belirterek Kredi Yurtlar Kurumu’nun başvurusunun reddine karar verdi. Öğrencinin üniversitesinden aldığı disiplin cezasının dava konusu olan soruşturmayla bir ilgisi olmadığını, bunun bursun kesilmesine bir sebep oluşturamayacağını belirten mahkeme, Emniyet Müdürlüğünün yazısından da soruşturmanın hala devam ettiğinin görüldüğünü söyleyerek burs kesilmesi işleminin iptaline karar verdi.