Bilgütay Hakkı Durna yazdı: Yargı ve reform

“Yeni” Cumhuriyet “kendi hukuku”nu yaratmaktadır. Buna yönelik bir mekanizma da işlemektedir.

Bilgütay Hakkı Durna yazdı: Yargı ve reform

“AKP dönemi yargı pratiği ile kendisinden önceki dönemlerin “hukuksuzluklar”ı arasında bir süreklilik bulunmaktadır. Ancak, ülkeyi dönüştürme misyonu ile hareket eden, Birinci Cumhuriyet’i sonlandıran, İkincisini ise kurumsallaştırma gayreti içerisinde olan aktörlerin hukuk ile kurdukları ilişkiyi eğer yalnızca buradan açıklama çabası ile yetinilirse eksikli kalınacaktır.  “Yeni” Cumhuriyet “kendi hukuku”nu yaratmaktadır. Buna yönelik bir mekanizma da işlemektedir.”

Bilgütay Hakkı Durna’nın “Yargı ve reform” başlıklı yazısı buradan okunabilir: