AYM'den OHAL ihraçlarıyla ilgili önemli karar

AYM, OHAL KHK'larıyla ihraç edilenlere ilişkin önemli bir karara imza attı.

AYM'den OHAL ihraçlarıyla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gazi Üniversitesi tarafından iş akdi feshedilen işçinin açtığı işe iade davasını OHAL Komisyonu’na havale eden iş mahkemesini haksız buldu. İş mahkemesinin bariz şekilde yorum hatası yaptığını belirten yüksek mahkeme, davanın iş mahkemesinde yeniden görülmesine karar verdi.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 667 sayılı KHK’de belirtilen yapı ve oluşumlarla olan ilişkisi iddiasıyla alt işverenden sözleşmeli işçi Ahmet Özdoğan’ın iş akdini feshetmesini istedi.

İş akdi feshedilen Özdoğan, geçerli bir nedene dayanmadığını belirterek işe iade devası açtı. Ankara 21. İş Mahkemesi, dosyanın OHAL Komisyonu’na gönderilmesine karar verdi. Özdoğan, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek mahkeme, başvurucunun adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verirken, yeniden yargılama yapması için dosyayı iş mahkemesine gönderildi.

Gerekçede şu tespitlere yer verildi:

– Yargıtay uygulamalarında da KHK’ya dayalı hukuki işlemle tesis edilen fesih işlemlerinin yargısal denetime tabi olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir. İlk derece mahkemesinin OHAL Komisyonu’nu işaret ederek, önüne gelen bir uyuşmazlığın esası hakkında inceleme yapmadan yargılamayı sona erdirmesi bariz bir yorum hatası niteliğindedir.