AYM memurlukta 'güvenlik soruşturması' şartını iptal etti

Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması şartı arayan düzenlemeyi karara bağladı.

AYM memurlukta'güvenlik soruşturması' şartını iptal etti

CHP, 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun’un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

AYM Genel Kurulu davayı karara bağladı. Kanunun, memuriyete girişte “güvenlik soruşturması şartı” arayan düzenlemesinin iptali kararlaştırıldı.

Kararın gerekçesinde özetle şu tespitlere yer verdi:

TEMEL İLKELER BELİRSİZ: Kuralda güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması memurluğa alımlarda genel şartlar arasında sayılmasına karşın güvenlik soruşturmasına ve arşiv araştırmasına konu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğuna, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağına, hangi mercilerin soruşturma ve araştırmayı yapacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Diğer bir ifadeyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilen kullanılmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmeksizin kuralla sadece güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması devlet memurluğuna alımlarda aranacak şartlar arasında sayılmıştır.

GÜVENCELER KANUNLA BELİRLENMELİ: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda devlet memurluğuna atanmada esas alınacak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmeksizin bunların alınmasına ve kullanılmasına izin verilmesi Anayasa’nın 13., 20. ve 128. maddeleriyle bağdaşmamaktadır.

AVUKAT GÖRÜŞMESİ DÜZENLEMESİNE DE İPTAL

AYM ayrıca “terör” suçlarından tutukluların cezaevinde avukatları ile görüşmelerinin kayıt altına alınması, ikilinin birbirine verdiği belgelere el konulması ve görüşmelerin sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin de iptalini kararlaştırdı. İptal kararlarının 9 ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alındı. AYM sanık avukatının mazeretsiz duruşmaya gelmemesi ya da terk etmesi durumlarında yargılamaya devam olunacağına dair düzenlemenin iptal istemini ise oy çokluğuyla reddetti.