Silahla suç işleyenlere yeniden silah taşıma hakkı verildi

Meclis'te kabul edilen düzenleme ile silah taşıma ya da bulundurma iznine ilişkim hükümlerde dikkat çeken değişikliklere gidildi.

Silahla suç işleyenlere yeniden silah taşıma hakkı verildi

AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Önergenin kabulü ile ateşli silah taşıma ya da bulundurma iznine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

Düzenleme ile Cumhurbaşkanı, başbakan, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, yasama organı üyeleri ve bakan yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlar, özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar, Cumhurbaşkanı kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları ateşli silah taşıma ya da bulundurma iznine sahip olabilecek.

HAKKINI KAYBEDENLERE YENİ HAK

Düzenleme ile daha önce silah taşıma ve bulundurma hakkını ömür boyu kaybeden “ateşli silahla suç işleyen kişiler” bundan böyle cezalarının sona ermesinden beş yıl sonra bu hakka kavuşacak.

Ayrıca taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası alanlar da ruhsat alabilecek.

KHK’LILAR HARİÇ

Mahkeme kararı ile TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar, TSK Disiplin Kanunu hükümlerince ayırma işlemine tabi tutulanlar, ilgili KHK gereğince devlet memurluğundan çıkartılanlar hariç olmak üzere; emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa eden subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az 10 yıl görev yapıp ayrılan uzman er başlar ve Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeline silah taşıma ya da bulundurma hakkı verilebilecek.

EMEKLİLİKTE TAŞIYABİLECEKLER: BAŞDANIŞMANLAR DA VAR

Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere vali, vali muavini, kaymakam, hakim, savcı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, MİT mensuplarından, büyükelçi unvanlarından, cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri ile Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında görevli kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memuru unvanlarından, Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından, orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden emekli olanlara silah taşıma ve bulundurma hakkı verilecek.

SİLAHLARINA EL KONULACAK

Silah ruhsatı alma kolaylaştırılırken bir başka önerge ile de kadına yönelik şiddet uygulayanlarla ilgili düzenleme yapıldı.

Buna göre, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere, tedbir kararı süresince, ateşli silah, yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları taşıma ve bulundurma izni verilmeyecek, varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemler bekletilecek.

Ayrıca tedbir kararı uygulanan kişi hakkındaki karar kaldırılıncaya kadar silahlarına el konulacak.