Sınır hattı 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şanlıurfa Valiliği sınır hattı boyunca birçok bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Sınır hattı'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:

“Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.”

Sözkonusu yasaklanan bölgeler Valiliğin internet sitesinde bir liste yayınlanarak ilan edildi.