Aliağa'da termik santral için 4'üncü kez 'ÇED olumlu' kararına iptal davası

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren termik santralin genişletilmesi talebi doğrultusunda, 2010, 2016 ve 2017 yıllarında verilen 'ÇED olumlu' kararı, çevrecilerin açtığı davaların ardından iptal edildi.

Aliağa'da termik santral için 4'üncü kez 'ÇED olumlu' kararına iptal davası

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren termik santralin genişletilmesi talebi doğrultusunda, 2010, 2016 ve 2017 yıllarında verilen ‘Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararı, çevrecilerin açtığı davaların ardından iptal edildi. Termik santral için verilen kararın mahkeme tarafından üçüncü kez iptal edilmesinden hemen sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 4’üncü kez aynı kararı alması üzerine, çevreciler bir kez daha hukuk mücadelesi başlattı.

Aliağa’ya bağlı kırsal Horozgediği Mahallesi, Hayatlıdere Mevkisi’nde, İzmir Demirçelik Sanayi A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan arazi üzerindeki İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin termik santraline ek olarak ithal kömüre dayalı ikinci santralin yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 17 Haziran 2010’da verilen ‘ÇED olumlu’ kararı, halk ile çevre belediyelerin yetkilerinin tepkisini çekti. Santralin kül ve dumanından olumsuz etkilenecekleri gerekçesiyle Foça Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği, bölgede oturanlarla birlikte yargıya başvurdu. ‘ÇED olumlu’ kararı, İzmir 2’nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Aynı santral için 2016 yılında ikinci kez verilen ‘ÇED olumlu’ kararı da İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’nce bir kez daha iptal edildi.

4’ÜNCÜ İZİN HEMEN GELDİ, İPTALİ İÇİN DE DAVA AÇILDI

İdare mahkemelerince daha önce iki kez verilen iptal kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aynı santral için bu kez de 22 Mart 2017’de ‘ÇED olumlu’ kararı verildi. İlk iki kararla sevinen bölge sakinleri ile çevreciler, 3’üncü kez hukuk mücadelesi başlattı. İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemece termik santral için verilen karar bir kez daha iptal edildi. Kararın gerekçesinde, ‘Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında hazırlanan raporlar ve Danıştay 14’üncü Dairesi’nin 25.09.2017 tarihli onama kararı birlikte değerlendirildiğinde, atık depolama alanının merkezine üç kilometreden daha az mesafede 25 dekardan büyük zeytinlik alanın bulunduğu, bu nedenle söz konusu tesise ait atık depolama alanının konumunun Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a aykırılık gösterdiği sonucuna varıldığından, proje için verilen ‘ÇED olumlu’ kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır’ denildi.

Mahkemenin üçüncü kez verdiği iptal kararından hemen sonra ise geçen aralık ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4’üncü kez ‘ÇED olumlu’ kararı verdi. Karara tepki gösteren bölge halkı ve çevreciler, yeniden hukuk mücadelesi başlattı, kararın iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açtı. (DHA)