AKP askeri tesisleri de özelleştirecek

AKP'nin Meclis'e sunduğu yasa teklifinin geçmesi halinde askeri sosyal tesislerin bazıları kiraya verilebilecek.

AKP askeri tesisleri de özelleştirecek

AKP’nin TBMM’ye sunduğu 95 maddelik yasa teklifi ile bazı askeri sosyal tesislerin özelleştirilmesinin önü açılacak.

Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sosyal tesislere ilişkin düzenleme yapılacak. Komutanlık, bu kapsamda vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.

GAZİNOLAR, SOSYAL TESİSLER, EĞİTİM MERKEZLERİ…

Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleri ile üye aidatlarına ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşacak. Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilecek.