4 Kasım 1983: Doğan Avcıoğlu hayatını kaybetti

Avcıoğlu, 4 Kasım 1983’te İstanbul’da hayatını kaybetti.

4 Kasım 1983: Doğan Avcıoğlu hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar, düşünür, siyasetçi Avcıoğlu 1926’da Bursa’da doğdu.

Fransa’da iktisat ve ve siyasal bilimler eğitimi aldı. 1955’te Türkiye’ye dönüp Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde asistan oldu. CHP araştırma merkezinde çalıştı ve Ulus gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Akis ve Kim dergilerinde muhalif yazıları yayımlandı. 27 Mayıs ihtilalinden sonra CHP Temsilciler Meclisi’ne seçildi ve 1961 Anayasası’nın hazırlanmasına katkısı oldu.

1961’de Mümtaz Soysal ve Cemal Reşit Eyüboğlu’yla kurduğu Yön Dergisi, sol-sosyalist düşünsel ve eylem programında geniş etkiler yarattı. Milli Demokratik Devrim tezini savunan bu dergi için toprak reformuyla feodalizmin lağvedilmesi, kamulaştırma ve nihayetinde bağımsız Türkiye düşüncesi yer alıyordu. Bunun örgütleyicileri ise aydın ve asker çevresiydi.

Yayımları 1971 muhtırasına kadar devam etti. 27 Mayıs’ı düzenleyenlerden Korgeneral Cemal Madanoğlu’nun da içinde bulunduğu bu hareket için ordu içinde ciddi faaliyetler yürütüldüğü yazıldı. Avcıoğlu, 12 Mart 1971 muhtırasına yaklaşırken 9 Mart günü Madanoğlu ile beraber ‘orduyu başkaldırmaya teşvik’ iddiasıyla tutuklanıp yargılandı. 1973’te aktif siyasetten çekildi ve yazmaya başladı.

Avcıoğlu’nun, tezini formule ettiği kitabı Türkiye’nin Düzeni ise, tarihi ve sosyoekonomik açıdan da önemli bir araştırma kabul edildi.

4 Kasım 1983’te, İstanbul’da mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.