17 Ağustos 1999: Marmara Depremi

17 Ağustos  1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 20 yıl geçti...

17 Ağustos 1999: Marmara Depremi

2010 yılında yapılan Meclis Araştırması raporuna göre 18.373 insanın öldüğü, 49. 901’inin yaralandığı bu büyük deprem, yakın hafızamızın hatırladığı en acı olaylardandır.

Deprem, 17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, sabah 03.02’de gerçekleşmiş, tüm Marmara bölgesi dahil İzmir’e kadar hissedilmiştir. 45 saniye süren bu deprem sonucunda resmi rakamlara göre 17.480 ölüm, 23. 781 yaralanma, 505 sakatlanma meydana gelmiş; 285. 211 ev ve 42. 902 işyeri hasar görmüş, yüzbinlerce insan evsiz kalmıştır.

Onlarca ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan tıbbi ve insani yardım malzemeleri gelmiştir.

Bölgenin önemli özelliklerinden birisi de yüksek fay hattı üzerinde olması ve belirli aralıklarla yaşanan depremleridir.

Son depremin büyük kayıplara  yol açmasıyla beraber kaçak yapılar, standarta uymayan binalar ve  malzemeden kaçıran müteahhitler tekrardan gündeme gelmiştir. Hakkında yüzlerce davanın açıldığı müteahhitlerin tamamına yakını hukuki boşluklardan yararlanıp cezasız kalmıştır. Kalan davalar ise zaman aşımına uğramış, çok az sayıda müteahhide ceza verilmemiştir.