1 milyon 115 bin üniversiteli okulu bırakmak zorunda kaldı! TKH Gençliği'nden 'Gelecek ellerimizdedir' açıklaması

TKH Gençliği, ülkede son beş yılda 1 milyon 115 bin üniversite öğrencisinin kaydını sildirmek ya da dondurmak zorunda kaldığının ortaya çıkmasına ilişkin açıklama yaptı.

1 milyon 115 bin üniversiteli okulu bırakmak zorunda kaldı! TKH Gençliği'nden 'Gelecek ellerimizdedir' açıklaması

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Gençliği, ülkede son beş yılda 1 milyon 115 bin üniversite öğrencisinin kaydını sildirmek ya da dondurmak zorunda kaldığının ortaya çıkmasına ilişkin açıklama yaptı.

“Gençliğin geleceğini karartan kapitalizmin, AKP iktidarı ile birlikte palazlanarak ilerlediği” belirtilen TKH Gençliği açıklamasında, bunun sonucu olarak 1 milyon 115 bin 530 üniversite öğrencisinin okulu bırakmak zorunda kalmasının şaşırtıcı olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, eğitimi “sektör”, öğrenciyi “müşteri” olarak gören kapitalist düzende üniversitelerin de sermaye sınıfının ihtiyacına göre şekillendiği ve bu durumun kantin, yurt, ulaşım, okul için gerekli araç gereçler gibi harcama kalemlerinin fiyatlarıyla görülebileceği belirtildi.

Öğrencilerin okulu bırakmak ya da dondurmak zorunda olmasında, piyasacılık kadar gericiliğin de payının olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Gerici ve piyasacı saldırı, üniversitelerde eğitimin niteliğini ortadan kaldırmış, bilimselliğin kökü kazınmıştır. Üniversite öğrencileri okudukları bölümlerde umduklarını bulamamakta ve üniversite ile bağlarını kuramamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Son 5 yıllık tablonon AKP’nin “parasız eğitim” yalanını da ortaya çıkardığına dikkat çekilen açıklama “Bu tabloyu değiştirmenin ise bir tek yolu vardır. O da, geleceksizlik yaratan piyasacı ve gerici rejime karşı mücadele etmekten geçmektedir!” ifadeleriyle son buldu.

“Gelecek ellerimizdedir” başlıklı TKH Gençliği açıklaması şöyle:

Üniversite denildiğinde bilimin, aydınlanmanın, felsefenin, sanatın akla gelmesi gerekir. Ülkemizde ise, mezun olduğunda işsizlikle boğuşan, atanamadığı için intihar eden, kendi mesleği dışında güvencesiz, sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda kalan gençler ve adlı adınca geleceksizlik akla gelmektedir.

Gençliğin geleceğini karartan kapitalizm, AKP iktidarı ile birlikte palazlanarak ilerlemiş, bunun sonucunda son 5 yılda geçim sıkıntısı yüzünden 1 milyon 115 bin 530 üniversite öğrencisi okulu bırakmak zorunda kalmıştır.

Bizler açısından bu durum şaşırtıcı değildir.

Kapitalist düzende üniversiteler sermaye sınıfının ihtiyacına göre şekillenmektedir. Eğitim bir sektör olarak görülmekte, öğrenciler birer müşteri sayılmaktadır. Öğrenciler üzerinden dönen kantin ihaleleri, yurt ücretleri, ulaşım ücretleri, okulda kullanılmak üzere alınan araç gereç fiyatları her şeyi açıkça ortaya koymaktadır.

Öğrencilerin okulu bırakmak ya da dondurmak zorunda olmasında, piyasacılığın etkisi olduğu kadar gericiliğin de payının olduğu vurgulanmak zorundadır. Gerici ve piyasacı saldırı, üniversitelerde eğitimin niteliğini ortadan kaldırmış, bilimselliğin kökü kazınmıştır. Üniversite öğrencileri okudukları bölümlerde umduklarını bulamamakta ve üniversite ile bağlarını kuramamaktadır.

Gençliğin sorunlarının memleketin içinden geçtiği süreçten bağımsız olmadığı ise tekrar hatırlanmalıdır. Sermaye bir taraftan emekçileri sömürürken diğer yandan çeşitli sıkıntılarla okuttukları çocuklarını bu düzene mahkum etmeye ve sömürü çarklarına mecbur bırakmaya çalışmaktadır.

Bir kez daha anlaşılmalıdır ki eğitim hakkımızın elimizden alınması kader değildir!

Her fırsatta parasız eğitimden bahseden AKP yalan söylemektedir. Son 5 yıllık tablo bu yalanı bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır.

Bu tabloyu değiştirmenin ise bir tek yolu vardır. O da, geleceksizlik yaratan piyasacı ve gerici rejime karşı mücadele etmekten geçmektedir!

TKH Gençliği

14 Ocak 2019