Yüksek yargıya ilahiyat kancası

Milli Eğitim Bakanlığı, ilahiyat mezunlarının din öğretmeni yapılabilmesinin önündeki tek engel olan Danıştay kararı için seferber oldu.

Yüksek yargıya ilahiyat kancası

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), İlahiyat Fakültesi mezunlarını din öğretmeni yapabilmek için gösterdiği uğraşın altından bir skandal çıktı. CHP’nin eğitimci kökenli milletvekillerinden Ceyhun İrgil, MEB’in, bu konuda yargı zaferi olarak gösterdiği Danıştay kararının peşine düşünce, ortada tam manasıyla bir karar olmadığını gördü!

CHP’li İrgil, İlahiyat Fakültesi mezunlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atanabileceklerine dair düzenleyici işlemin iptaline ilişkin açılan ve 3 yıl süren dava sürecini şöyle özetledi:

Danıştay durdurmuştu

31/03/2015: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunu M.E.İ. tarafından bireysel başvuruda bulunulması üzerine, Danıştay 16. Dairesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19/09/2014 tarihinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine yapılan atamaların ve bu işleme dayanak olan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararının eki niteliğinde bulunan çizelgenin 16. Bölümü 2. Satırında yer alan “İlahiyat Fakültesi” mezunlarının “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine” atanabileceklerine dair düzenleyici işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava dosyası açıldı.

12/02/2016: Dosya Danıştay 12. Daire’sine devredildi.

07/06/2016: Dosya Danıştay 12. Dairesi’nde görüşmeye açıldı.

01/02/2017: İlgili işlemin hukuka aykırılığı nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Davacıya resmi baskı

02/08/2017: Davacı M.E.İ.’nin görev yaptığı valiliğe Bakanlık tarafından bir yazı gönderilerek yargı süreci sırasında ataması gerçekleşen öğretmenin “yargı kararının uygulanmasını istemeyebileceği düşünüldüğünden” denilerek “iradesinin öğrenilebilmesi için” vurgusuyla talebinin alınması yani feragati istendi.

15/08/2017: MEB’in yürütmeyi durdurma kararına itirazı üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda itiraz davası görülmeye başlandı.

28/08/2017: Davacı M.E.İ. Bakanlık tarafından iletilen talep yazısına cevaben görev yerinde kalmak istediğini ifade etti.

09/10/2017: MEB’in yürütmeyi durdurma kararına itirazı reddedildi. (Takiben 2722 sayılı Kasım 2017 Tebliğler Dergisi’nde yayımlandığı üzere Talim Terbiye Kurulu’nun “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgede” değişikliğe gidildi; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen atamasında dava konusu olan ‘İlahiyat Fakültesi’ ibaresi çıkarıldı.)

25/11/2017: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı ve “İlahiyat mezunlarının öğretmenlik hakkının elinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konu Başbakanımızla Milli Eğitim Bakanımızla istişare edilmiştir. Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez. Eğer bir ülkede kimin ne olacağına mahkemeler karar vermeye kalkarsa orada hukuk devletinden bahsedemeyiz” dedi.

Manidar zamanlama

29/11/2017: Davacı M.E.İ. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çağrılarak orada yapılan görüşme sonrasında herhangi bir gerekçe göstermeden bir anda ifadesinde bulunduğu dilekçeyi Danıştay 12. Dairesi’ne gönderilmek üzere Gaziantep Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na verdi.

30/11/2017: Son aşamada dosya karar için hakim önüne geldi.

26/12/2017: MEB’in resmi internet sayfasında yapılan basın açıklamasında “Davanın esastan görülmesi sırasında 30/11/2017 tarihli kararıyla dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir… Böylece ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde bir engel kalmamıştır” denildi.

04/01/2018: Günlerce bu dosyaya ilişkin karar ilanının yer almadığı Danıştay resmi internet sitesinde, İrgil konunun peşine düşmesinin ardından ve MEB’in açıklamasından 1 hafta sonra, dava dosyasına ilişkin karar sonucu açıklandı ve “Feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı” denildi.

Danıştay 9 gün suspus

MEB’in 26.12.2017’de ‘Danıştay’ın verdiğini söylediği karar’a ilişkin resmi ilan ancak 9 gün sonra, yani 4 Ocak 2018’de veriliyor. Tam da İrgil’in söz konusu karara neden ulaşamadığına dair Danıştay kaynaklarına soru sormaya başladığı günde.