Sol Şerit

Türkiye Komünist Hareketi Yaz Konferansı başladı

Türkiye Komünist Hareketi, Temmuz ve Ağustos aylarında Parti Konferansı’nı topluyor.

Türkiye Komünist Hareketi(TKH), Temmuz ve Ağustos aylarında Parti Konferansı’nı topluyor. Her yıl yapılan konferanslarda partinin siyasal değerlendirmeleri, önümüzdeki yıl mücadele başlıkları ve siyasal hedefleri bütün üyelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

2018 yılında ülke siyasetinde önemli değişikliklerin olduğu bir yıl oldu. Özellikle 24 Haziran seçimleriyle birlikte sermaye devleti yeniden yapılanırken düzen siyasetinde yeni bir süreç başlamış gözüküyor. Başkanlık rejimine geçiş bir yandan düzen siyasetinde yeni bir durum olarak ortaya çıkarken aynı zamanda düzen siyasetinin koordinatları da yeniden şekilleniyor.

24 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan yeni siyasi durumu masaya yatıracak olan TKH, konferans süreciyle yeni mücadele başlıklarını da belirleyecek. Merkez Komitesi tarafından hazırlanan siyasi tezler bütün parti organlarına ve üyelere sunuldu. Siyasi raporun, parti kurul ve birimlerinde değerlendirmesi sonrası bütün üyelerin görüş ve katkılarıyla zenginleştirilecek olan Siyasi rapor Konferans sonuç metni olarak son halini alacak. TKH Parti Konferansı 12 Ağustos 2018 günü delegelerin katılımıyla yapılacak son oturumla tamamlanacak.

Emperyalizmin saldırganlığını her alanda artırdığı iki kutuplu dünya sonrasında ortaya çıkan uluslararası durum, Konferans’ın ana gündemlerinden birisi. Bununla birlikte 24 Haziran seçimleri sonrası siyasi gelişmeler ve olası ekonomik kriz Konferansın bir başka gündemi olacak. Konferans’ın üçüncü gündemi ise Parti’nin politik ve örgütsel hedefleri. Başta işçi sınıfı içinde örgütlenme çalışmaları olmak üzere Partinin bütün alanlardaki çalışmalarının tek tek ele alınacağı TKH 2018 Konferansı sonrası Siyasi Raporla birlikte ayrıca Örgütsel Rapor karar altına alınacak.

Bununla birlikte Parti Programı ve Parti Tüzüğü’de Konferans’ın bir başka gündemi. İhtiyaç duyulan değişikliklerin de bu Konferans’ta ele alınacağı bekleniyor. İşçi sınıfı içinde örgütlülüğe yaslanan ve Türkiye’nin büyük ve güçlü komünist partisini kurma hedefiyle yola çıkan TKH’nin, 2018 Konferansı’nda ele alınacak gündemler kadar Partinin örgütsel yapısında da bazı değişikliklerin yapılacağının işaretini taşıyor.

24 Haziran seçimleri ve TKH

Türkiye solunun büyük bir kısmının 24 Haziran seçimlerinde aktif taraf olduğu biliniyor. Bu seçimlere büyük umut besleyen solun önemli bir kısmı HDP’yi desteklemiş, genel olarak toplumda ortaya çıkan Muharrem İnce destekçiliği konusunda da sessiz kalmıştı. TKH, bu seçimleri, korsan seçim olarak görmüş, bu seçimlerin başkanlık rejimine büyük bir meşruiyet katacağını iddia etmiş ve seçimlerde sandığa gitmeyeceğini ilan etmişti.

24 Haziran seçim sonuçları, büyük umutlar beslenen düzen solunun nasıl bir başarısızlık içinde olduğunu gösterdi. Bununla birlikte Erdoğan’ın başkan seçilmesi, seçimlere yüklenen anlamı bambaşka bir boyuta taşıdı. Seçimlere katılımın bugün gelinen nokta itibariyle Erdoğan’ın başkanlık koltuğuna oturmasının meşruiyetine katkı sağladığı bugün herkes için net bir durum. Türkiye solunda, sosyalist bir odağın yaratılması ve devrimci bir siyasal çizginin şekillenmesinde TKH’nin ısrarcı olduğu biliniyor. 2018 yazında yapılacak Konferans aynı zamanda TKH’nin bu misyonunun nasıl şekilleneceğini de gösterecek. 24 Haziran seçimleri sonrası, TKH kendi yol haritasını oluşturarak, siyasi tutum ve devrimci  çizgisini daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Yukarı