Türkiye gazetesi yazarından 'fetva': Üflemeli, vurmalı, telli... Bütün çalgılar haramdır

Işıkçılar tarikatının yayın organı Türkiye Gazetesi’nde müzik icra etmenin ve dinlemenin “haram” olduğu savunuldu.

Türkiye gazetesi yazarından 'fetva': Üflemeli, vurmalı, telli... Bütün çalgılar haramdır

Işıkçılar tarikatının yayın organı Türkiye Gazetesi’nde müzik icra etmenin ve dinlemenin “haram” olduğu savunuldu.

AKP’ye yakın gazetenin ilahiyatçı yazarlarından Osman Ünlü, köşesinde “Ney bir çalgı aleti midir, bunu, ilahilerde, dinî sözlerde veya şiirlerde kullanmak uygun olur mu?” sorusunu yanıtlarken, Muhammed peygamberin çalgı çalınan bir yerden tesadüfen geçtiğinde “kulaklarını tıkadığını” öne sürdü. Gerici yazar, “Üflemekle, vurmakla, temas veya tel ile çalınan bütün çalgıları çalmak, dinlemek ve dinlemeye gitmek haramdır.” ifadeleriyle müziğin her türlüsünü tamamen “yasak” ilan etti.

Yazıda ilgili bölüm şöyle:

“Duanın ve her zikrin sessiz olması efdaldir. Tarikatçıların yaptıkları gibi, raksetmek, dönmek, el çırpmak, def, dümbelek, ney, saz çalmak, söz birliği ile haramdır.

Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, ney çalmadı, raks etmedi, dönmedi. Bunları, sonradan gelen cahiller uydurdu. Hikmet yani fen, sanat, faydalı şeyler ve nasihat bildiren şiirler yazmak ve sesle okumak helaldir. Şehvete ait şiirler okumak haramdır. Bunları okumak kalpte nifak yapar. Üflemekle, vurmakla, temas veya tel ile çalınan bütün çalgıları çalmak, dinlemek ve dinlemeye gitmek haramdır. Peygamber efendimiz çalgı çalınan bir yere tesadüf ettiğinde, mübarek parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Kur’ân-ı kerimi, mevlidi, ezanı ve ilahileri çalgı çalarken okumak veya çalgı aletleri ile okumak küfürdür. Haram bulunan şiirleri okumak mekruh, teganni ile okumak ve fuhuş olanları okumak haramdır.”