TKH: Ülkemizin bağımsızlığı, emperyalizmden kopuşla mümkündür

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak olan Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi'yle ilgili bir açıklama yayınladı.

TKH: Ülkemizin bağımsızlığı, emperyalizmden kopuşla mümkündür

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak olan Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi’yle ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada AB’yi “medeniyet odağı” olarak görmenin doğru olmayacağı, AB’nin emperyalist bir birlik olarak görülmesi gerektiği ifade edilirken, Türkiye’nin çıkarlarının AB ile yapılacak olan pazarlıklar ile değil, AB emperyalizminden kopuşuyla sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada AB ile olan Gümrük Birliği anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini söylenirken, ülkemizin bağımsızlığın emperyalizme karşı mücadele ile elde edileceğinin altı çizildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Gümrük Birliği anlaşması iptal edilmeli, üyelik başvurusu geri çekilmelidir!

Bugün Bulgaristan’ın Varna kentinde başlayacak olan Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği emperyalizmi ile ülkemiz arasındaki ilişkileri yeniden gündeme getirirken, kamuoyunda yaratılan ‘ilişkilerin düzelip düzelmeyeceğinden’ daha öte bir içerikle ele alınmalıdır.

Her şeyden önce Avrupa Birliği, tek başına demokrasi ve medeniyet odağı olarak değil, emperyalist bir birlik olarak ele alınmalıdır.

İktisadi ve siyasi olarak Avrupa Birliği emperyalizmine bağımlı ülkemizin çıkarı, pazarlıklarla değil AB emperyalizminden kopuşla sağlanır.

Suriyeli göçmenler, Kıbrıs ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi başlıkların öne çıktığı ve özünde Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin askıya alınıp alınmamasının tartışıldığı bir kesitte gerçekleşen bu zirve özünde AB emperyalizmi ile işbirlikçi sermaye iktidarının yeni bir mutabakat arayışı olarak görülmelidir.

Avrupa Birliği ile yapılan bu müzakereler toptan kesilmeli, üyelik başvurusu geri çekilmeli ve Gümrük Birliği anlaşması iptal edilmelidir. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini talep etmek ve üyelik konusunda atılacak bütün adımlar emperyalizme bağımlılığın sürmesini istemek dışında bir anlama gelmemektedir.

Ülkemizin bağımsızlığı, emperyalizmden kopuşla mümkündür.

TKH MERKEZ KOMİTESİ