TKH'den 29 Ekim açıklaması: Yeni bir Cumhuriyet emekçilerin ellerinde yükselecektir!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Açıklamada 1923 Cumhuriyeti'nin temellerinin bugün sermaye ve gericilik tarafından kökünden yıkıldığı belirtilirken, yeni bir cumhuriyet için mücadele çağrısı yapıldı.

TKH'den 29 Ekim açıklaması: Yeni bir Cumhuriyet emekçilerin ellerinde yükselecektir!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 1923’te kurulan Cumhuriyet’in bugün emperyalizme her yönüyle bağımlı ve padişah sultasından farksız bir sermaye diktatörlüğüne dönüştüğü belirtilirken, “Şer’i hukuka karşı “Din ve vicdan hürriyeti” şiarı, gericiliğin, tarikatların ve siyasal İslamcılığın hakimiyeti için kullanılan bir demagojiyle tersine döndürülmüş, 1923 Cumhuriyeti’nin temelleri kökünden yıkılmıştır.” denildi.

Gerici, emperyalizme bağımlı ve emek düşmanı bu karanık rejimde 1923 Cumhuriyeti’nin geleceğe ancak Sosyalist Cumhuriyet‘le taşınabileceği vurgulanan açıklama “Yeni bir Cumhuriyet emekçilerin ellerinde yükselecektir. Partimiz, ülkemizin ilerici, Cumhuriyetçi ve yurtsever yurttaşlarını yeni bir Cumhuriyet mücadelesine çağırmaktadır.” ifadeleriyle son buldu.

TKH açıklaması şöyle:

Yeni bir Cumhuriyet emekçilerin ellerinde yükselecektir!

1923 yılında padişah sultasına ve emperyalizme karşı kurulan Cumhuriyet, bugün yıkanların elinde kendi gerçek niyetlerini saklamak için kullanılan bir kılıfa dönüştürülmüş durumdadır.

1923 Cumhuriyeti’nin yerine emperyalizme her yönüyle bağımlı ve padişah sultasını aratmayan mutlak sermaye diktatörlüğü anlamına gelen yeni bir rejim kurulmuştur.

Laiklik kağıt üzerindedir. Ülkemiz tarikatlara ve imamlara teslim edilmiştir. Şer’i hukuka karşı “Din ve vicdan hürriyeti” şiarı, gericiliğin, tarikatların ve siyasal İslamcılığın hakimiyeti için kullanılan bir demagojiyle tersine döndürülmüş, 1923 Cumhuriyeti’nin temelleri kökünden yıkılmıştır.

Hukuk devleti iktidarın iki dudağı arasında kalan bir aparata dönüştürülmüştür. Padişahlığa yani tek adam diktatörlüğüne karşı “egemenlik milletindir” sözünün “millet iradesi” kılıfıyla içi boşaltılmış, başkanlık rejimi dayatılarak sermayenin diktatörlüğü yaşama geçirilmiştir. Millet egemenliği ve millet iradesi dün padişahlığa karşı Cumhuriyet anlamına gelirken bugün padişahlık yetkilerine sahip başkanlık rejimine bağlanarak ters yüz edilmiş bir geriye gidişin adı olmuştur.

1923 yılında kurulan Cumhuriyet’in bugün adı var fakat kendisi yoktur. 1923 Cumhuriyeti’ni yıkanların Cumhuriyet’in 95. Yılını kutlaması, ihtiyaç duydukları zamana kadar arkasına gizlenecekleri paravandan başka bir şey değildir.

Yeni havalimanı açılışının arkasına saklanılarak kutlanmaya çalışılan Cumhuriyet’in 95. Yıldönümü, gerici yeni bir rejimin takiyesinden öte bir anlam taşımamaktadır.

Nasıl ki 95 yıldır, bizzat sermaye sınıfı tarafından 1923 Cumhuriyet’i kemirile kemirile bitirilmişse, bugün AKP iktidarıyla birlikte adım adım unutturulacaktır. Bugün gerici bir rejimle karşı karşıya olduğumuz ve 1923 Cumhuriyeti’ni yıkanlar bilince çıkarılmadan kutlanacak bir yıldönümü, geçmişi yad etmek dışında bir anlama gelmeyecektir.

1923 Cumhuriyeti’nin yıldönümü onu yıkanlara karşı mücadele edilerek anlam kazanabilir. Yıkanlar emperyalistler, patronlar, gericiler ve liberallerdir. Gerici, emperyalizme bağımlı ve emek düşmanı bu karanlık rejimde, 1923 Cumhuriyeti geleceğe ancak ve ancak yeni bir Cumhuriyet şiarı ile taşınabilir.

Sermayenin tam boy iktidarı anlamına gelen bu gerici rejimde yeni bir Cumhuriyet’i yani Sosyalist Cumhuriyet’i kuracak olanlar emekçilerden başkası değildir.

Yeni bir Cumhuriyet emekçilerin ellerinde yükselecektir. Partimiz, ülkemizin ilerici, Cumhuriyetçi ve yurtsever yurttaşlarını yeni bir Cumhuriyet mücadelesine çağırmaktadır.

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ