TKH'dan sosyalist parti ve güçlere çağrı

TKH MK bir açıklama yayımlayarak seçimlerde sosyalist, komünist ve devrimci güçlere güç birliği için çağrıda bulundu.

TKH'dan sosyalist parti ve güçlere çağrı

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Merkez Komitesi bir açıklama yayımlayarak seçimlerde güç birliği için sosyalist, komünist ve devrimci güçlere çağrıda bulundu.

TKH MK tarafından yapılan açıklamada sosyalistleri önündeki en büyük görevin emekçi halkımızı düzen partilerine teslim etmemek olduğu belirtilirken, “Sosyalist parti ve güçlerin yan yana gelerek, önümüzdeki seçimde ortak bir duruş ve tavır geliştirmesi, emekçiler için umut olacak yeni bir kapıyı açacaktır” denilerek sosyalist, komünist ve devrimci güçlere sosyalist güç birliği için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyalist parti ve güçlere çağrı

Ülkemizin emekçileri, cumhuriyetçileri, ilericileri ve yurtseverleri düzen partilerine teslim edilemez!

Seçimlerde sosyalist bir odak ve güç birliği için…

Bugün ülkemizin içinden geçtiği kesit ve yaşanan süreç hepimiz için açık. Gerici, piyasacı ve işbirlikçi bir iktidarın sorumlu olduğu 15 yıllık sürecin sonucu, ülkemiz ve emekçi halkımız için eşitsizlik, hukuksuzluk, adaletsizlik, yobazlık, baskı ve savaş olmuştur.

Bugünkü tablo, patronların ve emperyalistlerin çıkarına hizmet eden sermaye düzeninin gericileşmesinin objektif sonucudur. Laiklik kaldırılmış,  halkın malları yağmalanmış, sömürü katmerlenmiş, eşitsizlik artmış, cumhuriyet gitmiş tek adam rejimi gelmiş, patronlar daha da zenginleşmiş, emperyalistler karlı çıkmış, yobazlar güçlenmiştir.

Bu tablonun birinci dereceden sorumlusu AKP iktidarı iken böylesi bir sürecin ortaya çıkmasında bizzat düzenin bütün partileri de sorumlu sayılmalıdır. Yaşanan son 15 yıllık süreç bize, düzen güçlerinin bu gidişi engelleyemeyeceklerini defalarca göstermiştir.

Bu gerici ve işbirlikçi sermaye düzeni, sağından solundan yamanarak, restore edilerek, reforma tabi tutularak düzeltilemez. Emperyalizme, gericiliğe ve sermaye sınıfına “topyekûn” karşı durmadan bu süreç ne tersine döndürülebilir ne durdurulabilir ne de bu gidişatla mücadele edilebilir.

Düzen partileri -ister düzenin solu ister düzenin sağı olsun- arasında fark yoktur. Ülkemizde siyaset bir bütün olarak sağa kaymış, merkez sol olarak adlandırılan yapılar, merkez sağ partiler haline gelmiştir.  Yıllardır emekçi halkımızın karşısında oy isteyen düzen partileriyle bu tablonun değişmeyeceği açıktır. Bugün sosyalistlerin önündeki en büyük görev, emekçi halkımızı düzen partilerine teslim etmemek, açık yüreklilikle “düzen partilerine oy” yok demektir.

Ülkemiz seçim sathı mailine girmiştir. Bu satıhta ülkenin sosyalistleri, komünistleri ve devrimcileri, bağımsız bir sosyalist odağı ortaya çıkararak eşitlikten, özgürlükten, laiklikten, bağımsızlıktan, adaletten ve insanca bir yaşamdan yana olan, başta işçi sınıfı olmak üzere emekçilerin, cumhuriyetçilerin, ilericilerin ve yurtseverlerin temsiliyetini üstlenmeli, gerçek solu alternatif haline getirmelidir.

Gerici sermaye düzenine ve bu gerici gidişe karşı gerçekçi tek alternatif sosyalizmdir. Bu karanlık gidişin karşısında ülkemizde yeni bir umut ancak ve ancak sosyalist bir odağın şekillendirilmesiyle mümkündür.

Sosyalist parti ve güçlerin yan yana gelerek, önümüzdeki seçimde ortak bir duruş ve tavır geliştirmesi, emekçiler için umut olacak yeni bir kapıyı açacaktır.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, önümüzdeki seçimlerde sermayeye, gericiliğe ve emperyalizme karşı, düzen partilerinden bağımsız sosyalist bir odağın şekillendirilmesi için sosyalist, komünist ve devrimci güçlere güç birliği çağrısı yapar, bu sürecin şekillenmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini ilan eder.

Türkiye Komünist Hareketi

Merkez Komitesi