TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek: Emperyalizme karşı olmak ilkeseldir ve ilkesel olan ertelenebilir değildir

Tekerek: 'İki söz önemlidir: ABD kovulmalı, bu düzen değişmeli… Bu iki söz ise mutlaka emekçilerin, gençlerin, kadınların temel mücadelesi haline dönüştürülecektir'

TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek: Emperyalizme karşı olmak ilkeseldir ve ilkesel olan ertelenebilir değildir

ABD emperyalizmine karşı aydınlar, yazarlar ve emekçiler “ABD Kovulmalı! Bu Düzen Değişmeli!” diyerek mücadele çağrısında bulunmuştu. Emperyalizme bağımlı ülkemizin kurtuluşunu, emperyalist yalanları ve gerçekleri ile sosyalistlerin göreve çağrıldığı açıklamada, emperyalizmin oluk oluk kan döktüğü ve AKP iktidarının iki yüzlü politikalar sergilediği koşullarda sessiz kalınamayacağı vurgulanmıştı.

“ABD Kovulmalı! Bu Düzen Değişmeli!” diyerek çağrı yapan Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) bu hafta sonu Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği “Emperyalizme Karşı Mücadele Konferansı” için, TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek Manifesto‘ya verdiği demeçte yurtseverlere konferansa katılım çağrısı yaptı.

TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek şöyle konuştu:

1923 yılında emperyalizme rağmen kurulan bir cumhuriyetiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu kuruluşu emperyalizmin Anadolu’da yenilgisi anlamını taşırken, bu anlamı yani emperyalizmin yenilebilir olduğunu hiç akıldan çıkarmamak gerekir. Sonraki yıllarda dünyada SSCB’nin varlığı ile emperyalizm üstü üste darbe almış ve dünya halkları biraz nefes almıştır diyebiliriz. Ancak anti emperyalist mücadelelerin anti kapitalist mücadele ile taçlanması ve emperyalizmin nihai yenilgisinin tek tek o zincire bağlı halkalardan sosyalist kopuşlar ile mümkün olduğunu akıldan çıkarmamalıyız.

Bugün yenilebilir olan emperyalizmin ise halen dünyayı kana buluyor olması, ülkeleri bölüp parçalaması, açık işgal olmasa bile ülkelerin her türlü kaynağını sömürmesi bu sistemin başarısı ile ilgili değil, ona karşı verilmesi gereken mücadelelerin güçsüz kalması ile ilgilidir.

TKH, dün olduğu gibi bugün de bu gerçeğin üzerine gitmektedir.

Emperyalizmden özgürlük beklemek, onu taktik açılımlar arasına dahil etmek ya da emperyalizme karşı çıkıyor görünüp güncel siyasetin konusu olmaktan çıkarmaya çalışmak, bağımsızlık mücadelesini ulusal çıkarlar denklemine hapsetmek, bütün bunlar emperyalist kapitalist sistemin karşısında engel çıkarmamakta hatta ön açıcı olmaktadır. Bugün şu gerçek de bir kez daha ortaya çıkmaktadır: Emperyalizme karşı olmak ilkeseldir ve ilkesel olan ertelenebilir değildir. Bu iki noktayı somutlayanlar ise ancak komünistler olmuştur.

Ülkemizde anti emperyalist mücadelenin güçlü bir geleneği vardır ve bu gelenek tam da bugün, AKP iktidarının bu başlıktaki iki yüzlülüğüne karşı, ABD ile her türlü ittifaka girip, iç siyasette kahraman rolü kesilmesine karşı, temel gerçekleri hatırlatmakta, halkın örgütlülüğünün ve aklının önünü açmayı hedeflemektedir.

İki söz önemlidir: ABD kovulmalı, bu düzen değişmeli…

Bu iki söz ise mutlaka emekçilerin, gençlerin, kadınların temel mücadelesi haline dönüştürülecektir.

Bu hafta sonu yapılacak Anti emperyalist mücadele konferansına bu vesile ile tüm yurtseverleri davet ediyoruz.”