TKH Gençliği: Emperyalizme karşı mücadelemizde Harun Karadeniz bizimle!

TKH Gençliği, 1960'lı yılların devrimci gençlik hareketlerinin öncülerin Harun Karadeniz'in ölüm yıldönümünde yaptığı açıklamada "Bizim yolumuz, 'Amerika’nın sınırları Kars’tan başlar diyen başkanın askerlerine alkış mı tutmalıydık!' diyen Harun Karadeniz’in yoludur" dedi.

TKH Gençliği: Emperyalizme karşı mücadelemizde Harun Karadeniz bizimle!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Gençliği, 1960’lı yıllardaki emperyalizm karşıtı eylemlerin ön saflarında yer alan gençlik önderi Harun Karadeniz’in ölümünün 43. yılı neden ile bir açıklama yayımladı.

TKH Gençliği’nin açıklamasında,  “Emperyalizmin memlekete yönelik saldırılarının hız kazandığı yıllarda, emperyalizme karşı bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinin yükseltilmesinde önemli bir yer tutan Harun Karadeniz ve nice komünist, ilerici gencin izini sürmekten onur duyuyoruz.” denilirken, Karadeniz’in emperyalizm karşıtı mücadelesiyle özdeşleşen sözlerinden birine de yer verilerek “Bizim yolumuz, “Amerika’nın sınırları Kars’tan başlar diyen başkanın askerlerine alkış mı tutmalıydık!” diyen Harun Karadeniz’in yoludur” denildi.

Açıklamada Türkiye’nin her geçen gün karanlığa sürüklendiği bir süreçten geçtiğine ve emperyalizmin müdahaleleri ile ekonomik kriz, eşitsizlik, adaletsizlik, işsizlik, geleceksizlik gerçeklerine dikkat çekilirken, yaşanan sorunların Türkiye sermaye sınıfının ve onun temsilcisi AKP iktidarının eseri yapısal sorunlar olduğu vurgusu yapıldı.

“Harunların mücadelesi bu karanlık tabloda bize ışık tutmakta ve yolumuzu aydınlatmaktadır.” denilen açıklama, “Mücadelemizi bugün ülkemizin içerisine girdiği zor dönemde okul okul örgütlemeyi sürdüreceğiz ve Harunlara verdiğimiz sözü tutacağız: Bu Memleket Bizim, Emperyalizme Teslim Etmeyeceğiz!” sözleriyle son buldu.

TKH Gençliği açıklamasının tamamı şöyle:

“Bağımsız, Sosyalist Türkiye’yi Kuracağız!

Türkiye devrimci öğrenci hareketi önderlerinden ve sosyalizm mücadelesinin militanı Harun Karadeniz’in aramızdan ayrılışının 43. yılındayız.

Emperyalizmin memlekete yönelik saldırılarının hız kazandığı yıllarda, emperyalizme karşı bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinin yükseltilmesinde önemli bir yer tutan Harun Karadeniz ve nice komünist, ilerici gencin izini sürmekten onur duyuyoruz. Bizim yolumuz, “Amerika’nın sınırları Kars’tan başlar diyen başkanın askerlerine alkış mı tutmalıydık!” diyen Harun Karadeniz’in yoludur.

Ülkemizin her geçen gün karanlığa sürüklendiği bir süreçten geçiyoruz. Emperyalizmin ülkemize müdahaleleri, ekonomik kriz, eşitsizlik, adaletsizlik, işsizlik, geleceksizlik ve daha nice problem… Ülkemizin yaşadığı kriz ve sorunlar, yapısal sorunlardır. Türkiye sermaye sınıfı ve onun temsilcisi AKP iktidarının işbirlikçiliğinin, piyasacılığının ve gericiliğinin ürünüdür. Ülkemiz emperyalizmin saldırganlığına, müdahalelerine, sömürüsüne maruz bırakan piyasacı, emek düşmanı ve sağcı politikalar ile döşenmiştir. Emperyalizme tam boy bağlılığı sağlayan AKP iktidarı bugün hamaset yaparak ABD karşıtlığı yaptığını söylemektedir.

Bu tabloda emperyalizme karşı olanlar tarihten de bilindiği gibi bugün iktidarda olan siyasal İslamcılar, milliyetçi faşistler değil, bu ülkenin onurlu devrimcileridir. Harun Karadeniz ve nice komünist, ilerici öğrenci 12 Eylül öncesi toplumsal hareketler içinde ciddi mücadeleler içerisinde bulunmuş, bu uğurda nice zorluğu göğüslemiştir. Devrimciler 12 Eylül Amerikancı Darbesi ile ülkeden silinme noktasına gelirken, emperyalizmin ve onun darbelerinin çocukları iktidara taşınmış ve ülkemiz adım adım felakete sürüklenmiştir.

Bizim bugün durduğumuz nokta emperyalizme karşı mücadele eden Harunların devrimci iddia ve iradesidir. Memlekete karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gücümüzü tarihimizden alıyor ve tekrardan bugün bu sesi yükseltmeye devam ediyoruz: Emperyalizmi ve işbirlikçilerini bu memleketten defedene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Harunların mücadelesi bu karanlık tabloda bize ışık tutmakta ve yolumuzu aydınlatmaktadır. Mücadelemizi bugün ülkemizin içerisine girdiği zor dönemde okul okul örgütlemeyi sürdüreceğiz ve Harunlara verdiğimiz sözü tutacağız:

 Bu Memleket Bizim, Emperyalizme Teslim Etmeyeceğiz!

Bağımsız, Sosyalist Türkiye’yi Kuracağız!

TKH Gençliği
15.08.2018″