Sözleşmelerde TL zorunluluğuna ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Dövize endeksli sözleşme yapmayı yasaklayan ve mevcut sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esasları içeren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürülüğe girdi.

Sözleşmelerde TL zorunluluğuna ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Dövize endeksli sözleşme yapmayı yasaklayan ve mevcut sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esasları içeren tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürülüğe girdi.

Dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapılmasını engellemeye ve mevcut sözleşmeleri TL’ye çevirme zorunluluğuna ilişkin esasları içeren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, mevcut sözleşmeler ise 2 Ocak’taki kurdan TL’ye çevrilecek. yer alan bedeller iki yıllık süre için taraflarca Türk lirası olarak yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa döviz bedelinin Türk lirasına çevrilmesinde, 2 Ocak’taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak.

Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışa göre belirlenecek.

Tebliğde istisnalara da yer verildi

Yayıımlanan tebliğde birçok istisna da bulunuyor. İstisnalardan bazıları şöyle;

Bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleriyle lisans ve hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştırabilecek.

Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere, emtiaya endekslenen ve dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler, dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirilecek.

Türkiye ile vatandaşlık bağı bulunmayan, ülkede yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmeler de kapsam dışında yer alıyor.