RÖPORTAJ | Sosyalist Liseliler: Aydınlanma Okulları düzene karşı zafer kazanılana dek devam edecek

AKP’nin gericiliğe hız verdiği liselerde Sosyalist Liseliler, Aydınlanma Okulları’yla beraber örgütlenmeye devam ediyor. Eğitimde piyasacı ve gerici dönüşüme karşı faaliyetlerine devam eden Sosyalist Liseliler ile Gazete Manifesto olarak liselerdeki mücadele ve Aydınlanma Okulları hakkında konuştuk. AKP iktidarı, eğitimde birçok değişiklik ile başladı. Müfredat değişikliği bunlardan bir tanesi… Sizce AKP, eğitime dönük değişiklikler ile neler yapmayı planlıyor?... View Article

RÖPORTAJ | Sosyalist Liseliler: Aydınlanma Okulları düzene karşı zafer kazanılana dek devam edecek

AKP’nin gericiliğe hız verdiği liselerde Sosyalist Liseliler, Aydınlanma Okulları’yla beraber örgütlenmeye devam ediyor. Eğitimde piyasacı ve gerici dönüşüme karşı faaliyetlerine devam eden Sosyalist Liseliler ile Gazete Manifesto olarak liselerdeki mücadele ve Aydınlanma Okulları hakkında konuştuk.

AKP iktidarı, eğitimde birçok değişiklik ile başladı. Müfredat değişikliği bunlardan bir tanesi… Sizce AKP, eğitime dönük değişiklikler ile neler yapmayı planlıyor?

Yiğit A. : AKP’nin liselere, liselerdeki gençliğe ve eğitime saldırmasının temel sebebi bellidir. AKP yıllardır hayatımızda. Hayatımızda olduğu süre boyunca dindar-kindar bir neslin hayalini kurdu. Bu hayalleri gerçekleştirmek için yaptıkları; felsefeden-sosyolojiden Marks’ı çıkartmak, şeriat kuralları ve cihat propagandasını yaymaya çalışıyor. Din dersi sayısını arttırarak içeriğini değiştirme yolunda adımlar atıyor. Eşitlikten ve emekten yana olan öğretmenlerimizi okullarımızdan uzaklaştırıyor. Böyle bir saldırganlık projesi izliyor. Yani iktidar bir hayal kuruyor; dindar-kindar bir nesil… AKP liselerde barınamaz.

Zeynep K. :  AKP’nin yaptığı bu çalışmalar, yeni nesillerin biat eden, boyun eğen insan modelini yaratmak. Bunu yaparken insanların sorgulamasını kabiliyetini unutturuyor. Düşünmeyi unutturuyor. Kendilerine daha kolay itaat edecek bir nesil yetiştirmek istiyor. Yani kendi zihniyetinin devamını sağlayabilmek için insanların cahilleşmesini sağlamaya çalışıyor. İnsanların yetilerini körleştiriyor.

Yapılan değişikliklerle birlikte bir dönemi geride bıraktık. 1. dönemi kapatırken Sosyalist Liseliler, MEB’e karnesini verdiler. Sizce vermiş olduğunuz karnedeki notlar 2. dönem değişecek mi, bu notları düzeltebilir mi?

Zeynep K. : 2. dönem bu karnenin değişmeyeceğini biliyoruz. Bu yüzden çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. İktidarın mevcut yapısı düzenin devamını sağlamaktan geçiyor. Her ne kadar ekranlarda anti-emperyalist olduklarını iddia etseler de… AKP’nin gerici tutumunun değişmeyeceğini bildiğimiz için, AKP iktidarıyla eğitim sisteminin değişeceğini düşünmüyoruz. Aksine laiklik düşmanlığı meselesinde, gericiliğin tahakküm kurma meselesinde yeni adımlar atacağını gözlemleyebiliyoruz.

Örneğin; İmam Hatiplerin yaygınlaştırılmaya çalışılması, karma eğitime her fırsatta müdahale etmesi laiklik olgusunun işleyişini önlemeye yöneliktir. Birçok bilimsel araştırmanın görmezden gelinip, organik hoşafın bilim diye yutturulmaya çalışılması açıkça bilim düşmanlığıdır.

Yiğit A. : AKP iktidarı, yapısı gereği bu karneyi düzeltemez. AKP iktidarının yapısında piyasacılık var, gericilik var, bilim düşmanlığı var. Dolaysıyla biz mevcut iktidardan bu karneyi düzeltebilecek bir hamle beklemiyoruz-bekleyemeyiz. Sosyalist Liseliler’in buradaki görevi, liselerde bu gerici-piyasacı düzene karşı mücadeleyi yükseltmek. Biyolojiden evrimin çıkarılması, felsefe grubu derslerden Marks’ın çıkarılması, hatta bir milletvekilinin ortaçağ karanlığına gömülmüş bir fikri yeniden yeşertmeye çalışması… Hala dünyanın düz olabileceğini iddia ediyorlar.

Bu iktidar eğitimi metalaştırarak, eğitimi piyasacılığa açmıştır. Yine benzer bir şekilde eğitimi dini vakıf ve kurumlara devrederek, eğitimde gericiliğin ivme kazanmasına yol açmıştır. Çizmeye çalıştığım tablo içerisinde bulunduğumuz dönemi kapsıyor. Dolayısıyla iktidarın bu notları düzeltmesini beklemiyoruz.

Burada görev bizlere, Sosyalist Liseliler’e düşüyor; mücadeleyi yükseltmeliyiz!

Son olarak, R. T. Erdoğan’ın yaptığı son mitingte “Liselerde AKP bayrağı dalgalanacak.” diye bir söylemi oldu. Sizce bu ne ifade ediyor? Liselerde bir karşılığı var mı?

Zeynep K. : Aslında bu açıklamayla fiili olarak yapılan bir işlem meşrulaştırıldı. Çünkü hepimizin bildiği gibi okullara atanan başta idareciler olmak üzere, müdürler, öğretmenler gerek görünümlerinden gerek konuşmalarından iktidar destekçisi olduklarını belli ediyorlar. Örneğin TÜRGEV’le yapılan, Ensar Vakfı’yla yapılan anlaşmalar özellikle 15 Temmuz propagandaları okullarda bu tarz yapılaşmalara izin verilmesi açıkça durumu gösteriyor.  Bizler gibi düşünen, üreten ve politik bilince sahip olan arkadaşlarımızı kısıtlamaları…

Tabi ki bizlerde buna karşı bir cephe alıyoruz. Ülkemizin geldiği son durumu incelersek gençlik açısından pek parlak değil, ne yazık ki. 18 yaşından küçük çocukların doğum yapması, şiddetin yaygınlaşması, cinsel istismar vakalarının artması, daha da özele inecek olursak eğitimin işlevsizleştirilip mevcut siyasi iktidarı desteklemesi, eğitim sistemindeki iktidarsızlık, sınav sisteminin sürekli değiştirilmesi. Saydığım şeyleri üst üste koyduğumuzda okullarda AKP bayrağının dalgalanamayacağı cevabını açıkça verebilirim. Çünkü okullarda, diğer arkadaşımızla etkileşim içindeyiz. Bizlere bu kadar zarar veren AKP iktidarının, açıkça propagandası yapılamayacağını görüyoruz.

Yiğit A. : Liseler özelinde konuşacak olursak, liselerde AKP bayrağının dalgalanması imkansızdır. Bakacak olursak, AKP iktidarı 15 yılı aşkın süredir var olan iktidarında, eğitime ve liselere yönelik türlü müdahaleyi gerçekleştirmiş. İmam Hatipleri açmış, eğitimin kalitesini düşürüp, bilimsellikten uzaklaştırmış, piyasaya açmış, gericilere peşkeş çekmiş durumdadır. Ama buna rağmen, muhalif öğretmenlerimizi okullardan uzaklaştırmasına rağmen, baskıyı zorbalığı arttırmasına rağmen AKP iktidarı liselerde var olamamıştır. Bunun sebebi bellidir. AKP iktidarı, gençliğin dinamizmini kapsayamaz. Liselerde Harun Karadeniz’lerin, laikliğin, aydınlanmanın, ilericilik mücadelesinin, bilimselliğin, bağımsızlığın bayrağı dalgalanır. AKP, liselerde de barınamaz, okullarımızda bayrağını yükseltemez.

Bu doğrultuda bizler Sosyalist Liseliler olarak, kendi bayrağımızı yükseltiyoruz, daha da yükselteceğiz. Okullarımızda dalgalandırmayı düşündükleri gericilik bayrağını yırtıp atarız.

Sosyalist Liseliler, bir dönem boyunca Aydınlanma Okulları yaptı. “Eğitimde gericileşme”, “İnsanlık Tarihi” gibi bir takım ana başlıkları işlediniz. 2. Dönem Aydınlanma Okulları devam edecek mi?

Zeynep K. : Aydınlanma Okulları elbette devam edecek. Yeni nesillerin, aydınlanma mücadelesinde bir kılavuz. İnsanların, görmeyi engelleyen gözlükleri çıkartmasını sağlayan bir örgütlenme çalışması. Çok şey öğrendiğimiz, fikir tartışmaları yaptığımız, düzen siyasetinden farklı düşünen kişilerin yalnız olmadığını ispatlayan bir çalışma Aydınlanma Okulları. Bizim yaşıtlarımızı en fazla etkileyen şeylerden birisi mesela yalnız olma hissi… Mücadelede yalnız hisseden, umutsuzluğa kapılıyor. Aydınlanma Okulları, umutsuzluk çemberini kıracak olan araçlarımızdan bir tanesi. 3-4’er yola çıktığımız yolda, neleri başarabileceğimizi görüyoruz.

Yiğit A. : Aydınlanma Okulları gerek şuan ki formuyla, gerekse farklı formlarla düzene karşı zafer kazanılana dek devam edecek. Aydınlanma Okulları, bir örgütlenmenin ürünüdür. Gençlik veya ülkenin insanları (işçiler, emekçiler) örgütsüz bir mücadele kazanamazlar. Örgütsüz bir zafer mümkün değildir. Dolayısıyla biz Sosyalist Liseliler, Aydınlanma Okulları’nı okul okul, lise lise, sıra sıra örgütlüyoruz. Memlekette gericiler nasıl örgütlü çalışıyorsa, bizler de örgütlü gericiliği nasıl yeneceğimizi biliyoruz. İlericilikten yana, bilimden yana olan insanların örgütlü bir aydınlanma mücadelesi bu tabloyu dağıtacaktır.