Cumhuriyet

Yeni bir rejim, adlı adınca Sosyalist Cumhuriyet bayrağını daha yukarı kaldırmaktan geçer...

Cumhuriyet

Cemal Ceran

Herkes kendisine göre Cumhuriyet kutlaması yapıyor.

Sormak lazım bizim cenah için ortada kutlanacak bir Cumhuriyet kalmış mıdır?

Ego tatmini ve Cumhuriyet kavramı üzerinden popülist siyaset için kutlama yapmak ve gerçeklerden kaçmak, mücadele etmemek için kırdığımız vazoyu geri toplayacağız diyerek ortada dolaşmaktan başka.

Peki gerçekler nedir?

1923 Cumhuriyeti AKP’si, liberali, sosyal demokratı, dönme solu ile birlikte yıkılmıştır.

Yıkılan 1923 Cumhuriyeti’nin yerine gerici, sömürücü, işbirlikçi İkinci Cumhuriyet rejimi kurulmuştur.

Bu İkinci Cumhuriyet’in kurucusu Erdoğan ve AKP iktidarıdır.

1923 Cumhuriyeti’nin temsilcisi olduğu söylenen siyasi özneler temsil ettikleri Cumhuriyeti izlemekle kalmayıp, AKP ve Erdoğan’ın değirmenine su taşımışlardır.

1923 Cumhuriyeti’nin kalıntıları Ankara’da bırakılarak bitmiştir.

İkinci Cumhuriyet’in kutlama yeri dahi değişmiştir.

Gerici, işbirlikçi, sömürücü rejim işçilerin ölümleri pahasına yapılan havalimanında ilk kutlamasını yaparak işçi düşmanlıklarına yenisini eklemiştir.

Soru şu; ne yapacağız?

Birinci yol yıkılmış bir Cumhuriyetin peşinden ağıtlar yakıp, ya da sahte kutlamalar yaparak mazide saplanıp kalacağız.

İkinci yol; gerici, sömürücü, işbirlikçi İkinci Cumhuriyeti kabullenip yeni rejime entegre olmaya çalışarak meşru olmayan bir rejime meşruiyet katacağız.

Ya da her ikisini de reddedeceğiz, kendi göbek bağımızı keseceğiz.

Yapılması gereken bellidir, şapkadan tavşan çıkarmaya gerek yok.

Her ikisini de reddedeceğiz!

Daha ilerisi için.

Yeni bir rejim, adlı adınca Sosyalist Cumhuriyet bayrağını daha yukarı kaldırmaktan geçer.

Bunu yapacak olan güç ise çok uzaklarda değil, daha dün ‘yeter söz işçinin’ diyen bu toprakların gerçek sahibi olan işçilerdir. Gericiliğe karşı laiklik bayrağını elinde tutan ilerici kadınlardır. Okumuş insanlar emekçi halka karşı sorumludur diyen sosyalist liselilerdir.

Mutlaka kuracağız emeğin, eşitliğin, laikliğin Cumhuriyetini!

Yaşasın Sosyalist Cumhuriyet….