Senarist Safa Önal'ın telif davasına AYM'den ret

Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal'ın mülkiyet hakkının ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurusu yerinde bulunmadı.

Senarist Safa Önal'ın telif davasına AYM'den ret

Anayasa Mahkemesi, Türk Sineması’nın emektar senaristlerinden Safa Önal’ın, senaryoları kullanılarak yapılan 347 filmin izinsiz televizyonlarda gösterilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasını yerinde görmedi.

Ünlü senarist, yönetmen Sadef Safa Önal, senaryo yazarı olduğu 347 filmin 1 Ocak 1995-31 Mayıs 2004 tarihleri arasında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) televizyon kanallarında bin 891 kez gösterildiği gerekçesiyle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan eser sahipliğinin tespiti, eser sahipliğinden kaynaklanan mali ve manevi haklarına tecavüzün önlenmesi ve 50 bin lira telif ücretinin yasal faiziyle tazminat olarak ödenmesi istemiyle 7 Temmuz 2004’te İstanbul (4) Numaralı Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde dava açmıştı.

Mahkemece yaptırılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporlarında, başvurucunun üzerinde hak iddiasında bulunduğu 347 filmden “Firuze”, “Fosforlu Cevriye” ve “Yalnız Güneş Şahitti” isimli üçü dışındakilerin “yapımına başlanma tarihi”nin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 12 Haziran 1995 tarihinden önce olduğu tespit edildi.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Safa Önal’ın mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Mahkeme, yürürlükteki hukuk kuralları gereği ünlü senaristin, senaryosunu yazdığı filmler üzerinde mülkiyet hakkının bulunmadığı sonucuna vardı.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde, Anayasa’nın 35. maddesiyle güvenceye bağlanan mülkiyet hakkının, ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsadığı, sinema filmi ile sinema filmi senaryosunun da sanat eseri mahiyetinde olup fikri mülkiyet kapsamında olduğu belirtildi.