Sağlık emekçilerinin eylemi yasaklandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) sağlıkta şiddet yasa teklifine karşı tutmak istediği nöbet, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından “Telafisi güç olayların meydana gelebileceği” gerekçesiyle yasaklandı.

Sağlık emekçilerinin eylemi yasaklandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) sağlıkta şiddet yasa teklifine karşı tutmak istediği nöbet, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından “Telafisi güç olayların meydana gelebileceği” gerekçesiyle yasaklandı. Nöbete izin vermeyen polisler, açıklama yapmak isteyenlere izin vermedi. Bunun üzerine basın açıklaması Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştirildi.

“Böyle bir teklifi kabul etmiyoruz”

Açıklamada ilk olarak İTO Başkanı Pınar Saip söz alarak, Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkması için hekimlerin elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtti. Saip, “Yeni konulan yasa tasarısında, 44 maddelik sağlıkla ilgili çeşitli maddeler şu anda komisyonda görüşülmekte. Hekimliğin en önemli özelliği olan çalışma hakkını yok edecek bir tasarıyla karşı karşıyayız. Bu yasa tasarısı ne idüğü belirsiz bir güvenlik soruşturmasıdır. Eğer soruşturma sonucu olumsuz çıkarsa hekimlerin hekimlik yapamayacağını söylemektedir. Böyle bir kanun maddesi maalesef Nazi Almanya’sında görülmüştür. Böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hiç bir caydırıcılık yok”

Saip’in ardından söz alan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, AKP’nin sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin verdiği kanun tasarısını işaret etti. Kılıç, “Bu tasarı her ne kadar kamuoyuna ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ olarak sunulmaya çalışılsa da, AKP milletvekillerince ‘Torba Yasa’ olarak TBMM’ye sunulmuş olan teklifin 24’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin Türk Tabipleri Birliği’nin ısrarla önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ teklifi ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemeye ilişkin hiçbir yeni düzenleme ve caydırıcılık getirmemektedir” diye konuştu.

“Halkımıza sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz”

Son olarak söz alan İTO Genel Sekreteri Osman Öztürk ise, “Biz 12 Eylül’leri, 28 Şubat’ları gördük. Hiçbiri hekimlerin mesleklerini ellerinden almaya kalkmadı. Şunu bilin ki biz bu yıllar içerisinde hekimleri ağacı bağlayıp kaçmasın diye Kenan Evren’leri de ‘hekimlerin gözü doymaz’, ‘hekimin eli halkın cebinde’ diyen bakanları da gördük. Bilin ki hepsi gitti biz kaldık, kalacağız. Halkımıza sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bunu bilin. Tarihe de nasıl geçeceğinizi siz hesap edin” sözlerini kullandı.