Emek Postası

Sağlık emekçileri torba yasaya karşı Ankara'da buluşuyor

Sağlık emekçileri ve hekimler yasa tasarısını protesto için Ankara Kuğulu Park’ta toplanıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), TBMM Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurulu’na gönderilen Sağlık Torba Yasa Teklifi’ni Ankara Kuğulu Park’ta toplanarak protesto edecek.

TTB ve SES’ten yapılan açıklamada, sözkonusu yasa teklifinin kamuoyuna “sağlıkta şiddete karşı” olarak sunulduğu, ancak sağlıkta şiddete çözüm önermediği gibi, hukuksuz bir şekilde kamudan atılan ve güvenlik soruşturmalarından geçemeyen hekimlerin mesleğini yapma olanağını ortadan kaldırdığı belirtildi.

Haklarında meslek icrasının yasaklanmasını gerektiren bir suçtan dolayı mahkemeler tarafından verilmiş bir ceza olmayan hekimlerin, hekimlik yapmalarının engellenmesinin hukuka ve insan haklarına aykırı bir biçimde sağlık komisyonunda kabul edildiğini belirtilen açıklamada, “Tüm çabalarımıza rağmen haklarında meslek icrasının yasaklanmasını gerektiren bir suçtan dolayı mahkemeler tarafından verilmiş bir ceza olmayan hekimlerin, hekimlik yapmalarının engellenmesi hukuka ve insan haklarına aykırı bir biçimde sağlık komisyonunda kabul edilmiştir. Bu yasaya karşı TTB ve SES olarak mücadeleye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama “Sağlık emekçilerinin ortak mücadele kararlığımızı bir kez daha göstermek ve bu haksızlığı toplumla paylaşmak için 11 Kasım 2018 Pazar günü saat 13.00’da Ankara Kuğulu Park’ta buluşuyoruz.” ifadeleriyle son buldu.

Yukarı