Metris Cezaevi "adalet sarayı" oluyor

İstanbul Esenler’de yaklaşık 1,9 milyon metrekarelik Metris Kışlası arazisinde 2015 yılında başlayan planlama sürecinde sona gelindi.

Metris Cezaevi

İstanbul Esenler’de kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre olası bir depremde en çok hasar göreceği tahmin edilen ilçelerin başında gelen Esenler’de mevcut riskli yapıların transferini sağlamak için 2015 yılında Metris, Topkule ve Baştabya Kışlalarının bulunduğu askeri alanlar “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Esenler Belediyesi arasında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında protokoller imzalandı. Protokollere göre Milli Savunma Bakanlığı’na ait askeri kışlalar ilçe sınırları dışındaki kışlalara transfer edilecekti. Sonra da Esenler genelindeki imar sorunlu, yenilenemeyen, riskli ve taşınması gereken yapılarda ikamet eden hak sahiplerinin rezerv alanına transferi sağlanacaktı. Protokol gereği askeri alanların Esenler Belediyesi’ne devri gerçekleştirildi ve kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

191 HEKTARLIK KAMU ARAZİSİ

Askeri alandan çıkarılan rezerv alanı için imar planı ve tasarım çalışmaları da tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 7 Mayıs 2018 günü “Esenler Güney Rezerv Alanına” ilişkin imar planlarını hazırlayarak askıya çıkardı. Plan raporuna göre imara açılan askeri alanların toplam alanı 191 hektar yani 1 milyon 910 bin metrekare. Parsellerin mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi ve Maliye Hazinesi’ne ait.

ESKİ CEZAEVİ YENİ ADALET SARAYI OLUYOR

Planlama alanı, doğu-batı yönünde taban genişliği yaklaşık 1 km, kuzey-güney yönünde tepe yüksekliği yaklaşık 2 km olan üçgen formuna sahip. Üçgenin tepe noktasında, kuzeydoğu sınırında yeni Esenler Adalet Sarayı’nın yapılacağı Metris cezaevi yer alıyor. Yeni adalet sarayının yapılacağı cezaevi arazisinin büyüklüğü 142 bin metrekare.

Hazırlanan plan çalışmasında konut, ticaret ve turizm birimlerinin yapılacağı Metris Kışlası arazisinde kişi başına düşen inşaat alanı 30 metrekare olarak hesaplandı. Yeni planlanan rezerv alanında 25 bin 290 kişinin yaşaması planlanıyor. Planda parsellerin toplam yüzde 23’üne konut, yüzde 5,52’sine turizm ve ticaret birimleri yapılacak. İnşa edilecek binaların kat yükseklikleri ise 2 ile 12 arasında değişiyor.

İçerisinde Metris Kışlası ve kışlaya ait yapı ve müştemilatların bulunduğu parsellerde şehir parkı, sağlık tesisleri, adalet sarayı, yükseköğretim alanı, triyaj (depolama) alanları ile kent bütününe hizmet edecek donatı alanları yer alacak. Alanın yüzde 9.94’ü park, yüzde 1.25’i pasif yeşil alan, yüzde 10.01’i rekreasyon alanı olarak ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Esenler’de rezerv alanında kalan Oruç Reis Mahallesi’ndeki 10 bin metrekarelik, Tuna Mahallesi’nde 19 bin metrekarelik, Çifte Havuzlar Mahallesi’nde 95 bin metrekarelik alanın da imar planlarını aynı anda hazırlayarak askıya çıkardı.