Metal işçileri alanlara çıkıyor: BMİS Başkanı Serdaroğlu Manifesto'ya konuştu

Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu, patron sendikası MESS'le yürütülen TİS görüşmelerindeki uyuşmazlık sonrası Gebze'de bugün yapacakları eylem öncesi Manifesto'ya konuştu.

Metal işçileri alanlara çıkıyor: BMİS Başkanı Serdaroğlu Manifesto'ya konuştu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştı. Anlaşmazlık üzerine patron ve işçiler arasında uyuşmazlık tutuldu.

İşçiler ise MESS’in dayatmalarına karşı kitlesel eylemlere başlayarak, taleplerinde ısrarcı olduklarını ortaya koyacak. Bu kapsamda ilk eylem Birleşik Metal-İş Sendikası (BMİS) öncülüğünde bugün Gebze’de yapılacak.

Eylem öncesi, TİS süreci ilgili Manifesto‘nun ulaştığı Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu şu bilgileri verdi: 

“MESS ile TİS süreci şu anda uyuşmazlıkta. Önümüzdeki hafta bir arabulucu görüşmesi olacak. Muhtemelen orda da anlaşma sağlanamayacak. Ocak sonu şubat başı itibariyle grev uygulama kararları alınacak. Yani şu anki aşaması o doğrultuda. O zamana kadar MESS bir teklif verir mi, davet eder mi bilemiyoruz ama aramızdaki önemli bir yaklaşım farklılığı var. Ücret taleplerimiz ve MESS’in vermiş olduğu talep arasında fark var.

BMİS’in talebi saat ücreti 9 lira altında kalanların her işçi için saat 2 lira 30 kuruş saat ücretlerine zam yapılması ve her kıdem yılı için 10 kuruşluk kıdem zammı uygulaması. Toplamda istediğimiz ücret ilk 6 ay için 695 lira. MESS’in verdiği teklif ise 70 lira.”

MESS’TEN SÖMÜRÜ DAYATMALARI

Uyuşmazlık konularının sadece ücretle sınırlı olmadığını belirten Serdaroğlu, “MESS’in bize vermiş olduğu karşı teklifler var. İkramiyelerin çalışma günü ve saat üzerinden ödenmesi, esnek çalışma, denkleştirme ve telafi çalışması, deneme süresinin 4 aya çıkartılması, 3 yıllık sözleşme zorlaması. Bunlar kabul edilebilir teklifler değil.” diye konuştu.

BMİS Başkanı, işverene idari haklar konusunda sundukları tekliflere ilişkin de “MESS’e işçilerin sosyal hayatlarına daha fazla zaman ayırması için çalışma sürelerini 37.5 saate indirilmesini, vergiden kaynaklı artışların işveren tarafından karşılanmasını, bir de özellikle özel hastanelerde işçilere yüklenmek istenen tamamlayıcı sağlık hizmeti maliyetlerinin işveren tarafından karşılanmasını önerdik.” derken, bunların hiçbirisinde de anlaşma sağlayamadıklarını kaydetti.

Toplamda 63 maddede anlaşmazlık zaptı tutulduğunu bildiren Serdaroğlu, MESS dayatmalarına karşı sendika olarak fabrika ve işyerlerinde yürüttükleri eylemlere ilişkin de “Fabrikalarda uzun süredir eylem yapılıyor zaten. Özellikle Cuma günleri sabah yürüyüşleri, fabrika içerisinde toplu girişler ve toplu eylemler yapılıyor. Fazla mesailere uyuşmazlık ilan edildiğinden beri kalınmıyor.” dedi.

İLK UYARI EYLEMİ GEBZE’DE

Bugün itibariyle eylemlilik sürecine basın açıklamaları ve bölgesel mitingler düzenleyerek devam etmeyi kararlaştırdıklarını aktaran Serdaroğlu,”İlkini Gebze’de yapacağız ama şu anda emniyet böyle bir yürüyüşe ve mitinge izin vermiyor. Muhtemeldir ki eyleme de müdahale edebilir. Ama biz orada metal işçilerinin neyi hakettiğini  kamuoyuyla paylaşmaya çalışacağız.” diye konuştu.

BİRLEŞİK METAL-İŞ’TEN ÇAĞRI

Öte yandan Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan Gebze’de yapılacak eylem için yapılan çağrı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“150 bin civarında işçiyi ve ailelerini ilgilendiren metal işkolu grup toplu iş sözleşmesi uyuşmazlık aşaması geride kalmış ve yarın Ankara’da yapılacak arabulucu toplantısı sonrası grev kararları için geri sayım başlamıştır.

MESS teklifleri içerisinde yer alan başta 3 yıllık toplu sözleşme olmak üzere, ücret zam teklifi, sosyal haklar için verilen teklif ve kazanılmış hakları geriye götürmeyi amaçlayan tekliflerine karşı  Sendikamız ile MESS arasında yürütülen MESS grup toplu iş sözleşme görüşmelerinde tutulan uyuşmazlık sonrası, metal işçileri, işyerlerinde bildiri okuma, fabrika önü basın açıklamaları, iş bırakma, fazla mesaiye kalmama, işyerlerine toplu yürüyüşler vb. eylemlerden sonra ALANLARDA!

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU’nun ve bölgedeki üyelerimizin katılımıyla düzenlenecek basın açıklamasında metal işçileri bir kez daha MESS’i uyarıyor ve  TALEPLERİNİ HAYKIRIYORLAR!

Tüm metal işçilerini, emek dostlarını ve basın emekçilerini GEBZE’de düzenlenecek basın açıklamamıza davet ediyoruz…”