Marksist Manifesto'nun yeni sayısı çıktı!

Marksist teori dergisi Marksist Manifesto’nun yeni sayısı “Sol” konulu dosyasıyla çıktı.

Marksist Manifesto'nun yeni sayısı çıktı!

Marksist teori dergisi Marksist Manifesto’nun yeni sayısı “Sol” konulu dosyasıyla çıktı.

Marksist Manifesto; “Leninizm”, “İkinci Cumhuriyet’te Kürt Sorununa Yeniden Bakmak” ve “Emperyalizm” dosya konulu sayılarıyla Türkiye’de Marksist teori üretiminde başat rol oynayarak büyük bir boşluğu doldurmuş; geçtiğimiz yıl, 1917 Büyük Ekim Devrimi’nin yıldönümünde dergi tarafından gerçekleştirilen “100. Yılında Ekim Devrimi Yolumuzu Aydınlatıyor!” başlıklı sempozyuma özel olarak çıkarılan sayının ardından, 4. sayı, “Sol” dosya konusu ile raflardaki yerini aldı.

“Sol” kavramını, Türkiye sosyalist hareketinin temel ilkeleri olan anti-emperyalizm, anti-kapitalizm ve yurtseverlik bağlamında, mutlak bir iktidar perspektifiyle ele alınan bu sayıda; Zafer Aksel Çekiç, sosyalist sol hattın, solun bütünüyle temsiliyetini üstlenme potansiyeli ve gerekliliğini “Solda tekleşme” vurgusuyla somutlarken, H. Murat Yurttaş, Türkiye sosyalist hareketinin mücadele tarihini inceliyor ve “Tekerrürden tarih çıkar mı?” sorusuna yanıt olarak ‘sosyalist devrim’ tezini öne çıkarıyor.

“Liberalizm, ideoloji ve sol” başlıklı yazıda Gazi Can, ‘liberalizm’ kavramını burjuvazi ve dolayısıyla emperyalist-kapitalist sistem ile ilişkisi bağlamında, ilericilik-gericilik diyalektiğiyle ele alırken; Irmak Ildır, “Aşamalı devrimcilikten stratejik iflasa: Ulusal solun durumu” başlıklı yazısında, özellikle 1960’larla başlayan aşamacı tezlerin emperyalizmi ve sınıfsal dinamikleri doğru kavrayamayışı ve aşamacılığın hedefleri silikleştirmesinin üzerinde durarak ‘ulusal sol’u inceliyor.

Derin Demir, “CHP, hangi cumhuriyetin partisi?” başlıklı yazısında CHP’yi, Birinci Cumhuriyet’in tasfiye sürecinde aldığı rolle inceliyor. “Stratejik ittifaktan stratejik iltihaka: Türkiye Solu ve Kürt Siyasal Hareketi” başlıklı yazısında Demir Silahtar, ‘ulusların kendi kaderini tayin hakkı’nın ele alınışındaki eksikliklerle birlikte özellikle Kürt siyasi hareketi tarafından fetişleştirilmesinin Türkiye solunu nasıl esir aldığına vurgu yapıyor ve son tahlilde bu ezberin emperyalizme angaje olunmasına yol açarak Türkiye solunda nasıl bir çöküşe neden olduğunu anlatıyor. Birinci Cumhuriyet’in tasfiye sürecinde yine büyük pay sahibi olan bir diğer özne olan HDP’yi ve Kürt siyasal hareketini, tarihsel bağlamı ve geçirdiği dönüşüm ile Kamil Tekerek, “Bir HDP yazısı: Liberal ve ulusalcı sentez” başlıklı yazısında çözümlüyor.

Orhan Deniz, devrimci demokrasinin özellikle son onbeş yılda yaşadığı çıkışsızlığı irdeleyerek “Devrimci demokrasi yola nasıl devam edecek?” sorusunu sorarken; Sezgi Candan, Türkiye sosyalist hareketinde sosyalist-devrimci Gelenek-SİP-TKP hattının bugün yalnızca Türkiye Komünist Hareketi tarafından geleceğe taşınabileceğinin altını çiziyor.

Dosya yazılarına ek olarak ise, popüler kültür, edebiyat yayıncılığı ve sol siyaset arasındaki ilişkiyi “Haz ve hızın sığ suları” başlıklı yazısında Haluk Mutlu ele alırken; Cengiz Kılçer ‘her devrin adamı Joseph Fouché’ ile ‘her mevsime dayanıklı adam Thomas More’u karşılaştırıyor.

Ermeni sorunu üzerine yazdığı yazıda Demir Silahtar, sorunun tarihsel kökenine gidiyor ve 1915 sonrasında şovenist-milliyetçi tarih yazımıyla ortaya çıkan çarpıtmalara karşı ‘yalanlar ve gerçekler’i göz önüne sererek ancak diyalektik-tarihsel materyalist pencereden bakıldığında sorunun doğru kavranacağını belirtiyor. Öte yandan Tarihsel TKP üyesi Ermeni şair ve ressam Aram Pehlivanyan’dan esinlenilerek çekilen “Rüzgarın Hatıraları” filmini eleştiren Alev Doğan, filmde Pehlivanyan’ın komünist olmasının değil Ermeni olmasının öne çıkarılarak tarihsel gerçekliklerin nasıl saptırıldığına dikkat çekiyor.

Son olarak, Türkiye Komünist Hareketi’nin  2017 Yaz Konferansı Raporu’na, bu rapordaki tezlere ve öngörülere bağlı olarak 24 Haziran seçimlerinde alınan tutuma, seçim sonuçlarına ilişkin Türkiye Komünist Hareketi’nin yaptığı açıklamaya ve 2018 Konferans Raporu’na yer verilmiş.

Marksist Manifesto dergisini Türkiye Komünist Hareketi il ve ilçe binaları, Maltepe Nazım Kültürevi, Edirne Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve çeşitli kitapevlerinden ulaşabiliriniz.

Markist Manifesto dergisinin önceki sayıları için tıklayınız.