Kredi vadelerine sınırlama getiriliyor

BDDK yönetmelik taslağı yayımladı, taslakta tüketici kredilerinin vadesi azami 36 ay olarak belirlendi.

Kredi vadelerine sınırlama getiriliyor

BDDK bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı yayımladı.

Taslakta ihtiyaç kredilerini kapsayacak şekilde bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi.

Taslakta “tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı aşamaz” denildi.

TAŞITTA KREDİYE YÜZDE 70 AYARI

Ayrıca taslakta taşıt kredileri hakkında bazı düzenlemeler yer aldı. Bu kapsamda tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamayacak. Bu oran, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz yirmi bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz yirmi bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanacak. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.