KONDA HDP seçmeni analizini açıkladı

Araştırma şirketi KONDA'nın HDP’li seçmenlere dair raporunda dikkat çeken bulgulara yer verildi.

KONDA HDP seçmeni analizini açıkladı

Araştırma şirketi KONDA’nın HDP’li seçmenlere dair raporunu açıkladı. Raporda yer alan verilere göre, HDP seçmenlerinin yüzde 92’si “çözüm sürecine” geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

KONDA’nın seçmen raporuna göre, kendini ‘dindar muhafazakâr’ olarak gören HDP destekçilerinin oranı düşerken, kendini Kürt olarak tanımlamayanların oranında artış söz konusu. HDP’li seçmenin yüzde 80’i medyaya baskı yapıldığını düşünüyor.

Mezopotamya Ajansı‘nın aktardığına göre raporun öne çıkan başlıkları şöyle:

CİNSİYET DAĞILIMI EŞİT, PARTİ DESTEĞİ GENÇLERDEN ALIYOR

HDP’yi destekleyen seçmenlerin cinsiyet dağılımı eşit. BDP/HDP’li seçmenler arasında erkeklerin oranı yüzde 60’lar seviyesindeyken, kadınların oranı yüzde 40’lık bir ortalamaya denk geliyor.
2010’dan 2017’ye kadar bütün veriler değerlendirildiğinde HDP/DBP’nin aldığı desteğin yarısını 18-32 yaş aralığında ‘genç’ kesimden alıyor.

EĞİTİM DURUMU

HDP/DBP’ye destek olanların bel kemiğini lise altı eğitim durumuna sahip olanlar oluştururken, bu grup 2010’dan 2017’ye doğru HDP/DBP seçmenleri içerisinde azalıyor. 2010’da yüzde 72 olan oran, 2017’de yüzde 57’ye kadar düştü. Bu süreçte HDP’nin oy oranındaki artış da göz önünde bulundurulduğunda, HDP seçmeni içerinde lise altı eğitim durumuna sahip olanların yerini lise ve üniversite mezunu olanlar aldı.

EV KADINLIĞI VE İŞSİZLİK ORANI YÜKSEK

HDP’yi destekleyenlerin icra ettikleri meslekler değerlendirildiğinde, Türkiye ortalamasında olduğu gibi ev kadınlığı en yüksek oranda. Kendini ‘çalışmaz halde’ olarak tanımlayanların HDP/DBP’lilerdeki oranı, Türkiye’deki genel orandan iki kat fazla.

HDP’lilerin yaklaşık yüzde 45’i ‘alt gelir’ sınıfı olarak tabir edilen alanda birikmiş durumda.
2013’ten, itibaren kendini Kürt olarak tanımlamayanların oranında artış söz konusu. Kendini Türk olarak tanımlayanların oranları 2014 ve 2015’te sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 9 olarak görünürken 2016, 2017 ile birlikte yüzde 1-2 puan kadar bir düşüş gözleniyor.

‘YÜZDE 80’İ MEDYAYA BASKI YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

‘Medyaya baskı yapılıyor mu’ sorusuna HDP’lilerin yüzde 80’i ‘Evet’ derken, Türkiye genelindeki oran yüzde 44. ‘Duruma göre’ cevabını veren HDP’liler yüzde 14 oranındayken, Türkiye genelinde bu cevabı verenlerin oranı yüzde 32. Medyaya baskı yapılmadığını düşünenlerin oranı ise HDP içinde yüzde 6 iken, Türkiye genelinde yüzde 23. HDP üyeleri/seçmenleri/destekçileri medyaya baskı yapıldığını oldukça yüksek bir oranla düşünmekte ve bu noktada Türkiye genelinden oldukça farklılaşmakta.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerinden HDP seçmeni ve destekçileri incelediğinde de yüzde 55 ile en yaygın kullanıldıkları sosyal medya mecrasının Facebook olduğu ortaya çıktı. HDP’lilerin yüzde 49’unun Whatsapp, yüzde 32’sinin Instagram, yüzde 26’sının Youtube, yüzde 24’unun ise Twitter kullandığını, yüzde 29’unun internete hiç girmediğini ve yüzde 6’sının internete girdiğini, fakat sosyal medya kullanmadığını belirtti.

ÇÖZÜM SÜRECİ: YÜZDE 92 ‘DÖNÜLSÜN’ DEDİ

Türkiye genelinde ve HDP mensuplarında hayat tarzı kümelerinin dağılımları ve bunların yıllara göre geçirdiği değişim incelendiğinde, ortaya çıkan tablo ilgi çekici. Türkiye genelinde ‘Modern’, ‘Geleneksel Muhafazakâr’ ve ‘Dindar Muhafazakâr’ kümelerinin yıllara göre dağılımı değişiklik göstermemekle birlikte 2010-2017 arasındaki süreçte, kendini ‘modern’ olarak tanımlayan HDP’lilerin oranı yüzde 24’ten yüzde 31’e yükselmiş, kendini ‘dindar muhafazakâr’ olarak gören HDP destekçilerinin oranı ise yüzde 33’ten yüzde 24’e çekilmişb

2016’da yapılan araştırmaların verilerine göre, HDP’lilerin yüzde 92’si Kürt meselesinde barışa ve müzakere masasına geri dönülmesi gerektiği düşüncesinde. Bu beyan yüzde 68 oranıyla ‘kesinlikle’ vurgusu taşıyor.

‘TÜRKİYE, SURİYE’YE MÜDAHALE ETMEMELİ’

HDP’lilerin ve Türkiye genelinin Kürtlerin Suriye’de idari birimler kurması ve Türkiye müdahalesine yönelik soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde, HDP’liler yüzde 89’luk bir oranla Türkiye’nin müdahale etmemesi gerektiği düşüncesinde.