VİDEO | Komünist gençler 'Geleceksizliğe karşı mücadeleyi yükseltmek' için buluştu!

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği'nin çağrısıyla gericiliğe, sömürüye, geleceksizliğe karşı mücadeleyi yükselten gençler Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda yan yana geldi.

VİDEO | Komünist gençler'Geleceksizliğe karşı mücadeleyi yükseltmek' için buluştu!

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği’nin çağrısıyla gericiliğe, sömürüye, geleceksizliğe karşı mücadeleyi yükselten gençler Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda yan yana geldi.

Saygı duruşuyla açılan etkinlik, Ozan Başuçar’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Ozan Başuçar’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“…Bugün bu salonda Türkiye’nin geleceğinde sosyalizmin sesinin ne kadar gür çıkacağının kararını alacak olan yeni bir genç kuşağın olduğunu biliyoruz. Bizler bu toplantıyı yalnızca gençlerin yan yana gelip gençliğin problemlerini tartıştığı bir etkinliğin ötesinde Türkiye’nin geleceğinin tartışıldığı bir etkinlik olarak kodladık. Bugün TKH Gençliği inatçılığı ile, imkânsız denilen işlere girişirken gösterdiği cesareti ile gençliğin ihtiyacı olan cesur kuşağı örgütlemek için kolları sıvamıştır.

4 Mart nedir diye soracak olursak, bir iradenin şekillenişidir diyebiliriz. O irade bu salondur, o irade ülkenin en karanlık döneminde canla başla çalışıp bugünü gerçek kılan kadrolardır.

Bir etkinliğin anlamını anlamak için harcanan emeği görmeniz gerekir. Çok emek harcadık. Partimizin kuruluşundan bu yana harcadığımız emeğin karşılığını bugün aldık.

Gençlik içerisinde doğru siyaset ile, devrimci bir ahlak ile hareket etmenin zorunluluğu Türkiye’nin gerçek anlamda komünist bir kuşağa duyduğu ihtiyaç bugün bizleri bu salonda toplanmaya itmiştir…”

Etkinlik sinevizyon gösterimiyle devam etti. Sinevizyon gösterimi sonrasında ise TKH Merkez Komitesi adına Kurtuluş Kılçer kürsüye çıktı. Kılçer’in konuşmasının ardından etkinliğe gelen mesajların okunmasıyla devam edildi.

“Geleceksizliğe karşı girdiğiniz bu mücadelede yolunuz açık olsun”

İlerici Kadınlar Derneği tarafından gönderilen mesaj şu şekilde:

AKP iktidarının piyasacı ve gerici uygulamaları her geçen gün gençliği karanlığa sürüklüyor, geleceksizleştiriliyor.

Piyasacı uygulamaları ile sermayenin ucuz iş gücüne dönüştürülen gençlik bir yandan da tarikat ve cemaatler tarafından köreltilen müritler haline getirilmek isteniyor.

Gerici bir ülkenin temelini gençliği geleceksizleştirerek, kadınları fetvalar ile yöneterek atmak isteyen AKP iktidarına siz memlekete umut olmaya çağıran gençliğin boyun eğmeyeceğini biliyoruz.

Laiklik, eşitlik ve özgürlük bu topraklarda gençliğin de mücadelesi ile  filizlenecektir.

Geleceksizliğe karşı girdiğiniz bu mücadelede yolunuz açık olsun.

TKH Gençliğine selam olsun.

“Okumuş insan emekçi halka karşı sorumludur”

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası’nın mesajı şu şekilde:

Türkiye’de sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda ülkeye yön veren siyasi iktidar gençliği geleceksizliğe, biz işçileri yoksulluğa ve iş cinayetlerine mahkûm etmekte.

Memleketimizi emperyalizmin çıkarlar doğrultusunda yönetenler memleketi askeri, ekonomik ve siyasi olarak bağımlı hale getirip memleketin geleceğine ipotek koymakta.

İşçilerin, gençliğin ve memleketin üstündeki bu kara bulutu dağıtmanın yolunun işçi sınıfı mücadelesinden geçtiğine inanan eşitliği, özgürlüğü ve aydınlık geleceği inşa etmek için okulda, sınıfta mücadele eden gençlik ile bizlerin şantiyelerde verdiğimiz mücadele ortaktır.

Bugün sizlerin mücadele ederken taşıdığınız “Okumuş insan emekçi halka karşı sorumludur” şiarını bizlerde eğitim hayatımızda ilke edinmiştik. Bugün eğitim hayatımızı ya bitirdik ya da bırakıp şantiyelerde çalışmak zorunda kaldık. Fakat emekçi halka karşı sorumluluğumuz şantiyelerde devam etmekte.

Bu sorumlulukla eşitlik ve özgürlük mücadelesini bizler şantiyelerde sizlerinde kararlılıkla okullarda ve sıralarınızda sürdüreceğinize eminiz.

Eşit özgür ve bağımsız bir ülke için mücadele eden THK Gençliğine selam olsun.

Gençlik Gelecek Gelecek Sosyalizm!

“Liseler AKP iktidarı açısından yeni bir nesil, dindar ve kindar bir nesil yaratma hayallerinin aleti haline getirilmiştir”

Mesajları ardından Sosyalist Liseliler adına Gülin Kara konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Gülin Kara’nın konuşmasından satır başları şöyle:

“Ülkemizin umutsuzluğa sürüklendiği şu zamanda umudunu yitirmemiş yoldaşlar, geleceğimizi kurmak için bugün bu salondayız. Sermaye iktidarının, saltanat sevdalılarının, işbirlikçi gericilerin bizlere sunabileceği bir gelecek yoktur. Aksine geleceksizlik, ölümler, yoksulluk ve savaşlar vardır.

Bugün bu ülkede çocuklar öldürülüyorsa, kadınlar dövülüyorsa, işçiler kendilerini yakıyorsa, tecavüz, taciz, istismar, iş cinayeti haberleri ardı ardına geliyorsa, kadın katilleri, tecavüzcüler iyi hal indirimiyle ödüllendiriliyorsa bizlere sessiz kalmak, boyun eğmek, umutsuzluk ve korkuya kapılmak mı yakışır, yoksa karanlığın üzerine yürümek mi?

Evet, bizler, Sosyalist Liseliler bu soruyu kendimize sorduğumuzda zor olanı, mücadeleyi, karanlığın üzerine yürümeyi seçtik. Elbette ki yolumuz uzun ve engebeli. Yıllarca liselileri siyasetten uzak tutmaya çalıştılar. Peki hangi siyasetten? İşbirlikçi, gerici dernekler okulların içerisinde tanıtım günleri yaparken, sohbet adı altında İslamcı siyaset okullara sokulurken liselilere siyaset meşru da bizler bu ülkenin aydınlanma mücadelesini savunurken, tecavüzcü vakıfların okullara girmesine göz yummazken, gerici müfredata karşı mücadele ederken mi siyaset yasak?

Bugün Türkiye’de liseler AKP iktidarı açısından yeni bir nesil, dindar ve kindar bir nesil yaratma hayallerinin aleti haline getirilmiştir. İlerici aydın hocalarımızın tasfiyesi, cihatçılığın bir değer olarak müfredata sokulması bunun sonucudur. İlerici hocalarımızın tasfiyesiyle boş kalan yerlere badem bıyıklı hocaların yerleştirilmesi, mülakat adı altında AKP’li kadroların öğretmen diye okullara sokulması gençliğin gericiliğin kucağına itilmesinden başka bir şey değildir. Biatçı nesil isteyen yobazların karanlığına karşı giriştiğimiz bu mücadelede anlamayı, okumayı, devrimciliğin ateşini akılla birleştirmeyi başa yazdık.

Mücadelemiz verdiğimiz emek kadar büyüyor yoldaşlar, çabamızın hiçbir zaman sonuçsuz kalmayacağını biliyoruz. Bunun en güzel örneği bugün bu salonda yaptıklarımız. Ne umutsuzluk ne korku ne de umursamaz bir telaş biz devrimcilere yakışmaz. Ülkemizin bugün memleket sorunlarına kayıtsız kalmayan, bunlara çözüm üretme çabası içinde olan bir gençliğe ihtiyacı var. Ülkemiz, bu karanlık kuşatmadan yalnızca devrimci bir bilinçle kurtarılabilir.

Gençlik yurtsever, ilerici, devrimci, antiemperyalist olmalıdır. Gençlik kol kola girip emperyalizmin de faşizmin de karşısına dikilmeyi bilmelidir. Bizler bunu Harun’dan, Deniz’den,  Erdal’dan öğrendik. Bize bunu öğreten yoldaşlarımıza bir borcumuz var. Gençlik bu borcu yalnız ve yalnız Sosyalist Türkiye’yle ödeyebilir ve ödeyecektir. Bunun güvencesi inançla ilmek ilmek ördüğümüz mücadelemizdir, bunun güvencesi Sosyalist Liselilerdir!”

“Söylenecek çok şey var, fakat o kadar vaktimiz yok”

Kara’nın konuşmasının ardından tiyatro oyunu sergilendi. Sonrasında TKH Gençliği adına Evrim Saldıran konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Saldıran konuşmasında şunları söyledi:

“Merhaba, sevgili dostlar yoldaşlar. Bugün bizimle birlikte olan dayanışma duygularını esirgemeyen dostlarımız aramızda, sizleri TKH Gençliği adına selamlar, saygılarımı sunarım.

Söylenecek çok şey var, fakat o kadar vaktimiz yok. Birkaç noktanın altını çizeceğim.

TKH Gençliği neden böyle bir etkinlik düzenledi sorusuna yanıt verilmeli, çünkü bu etkinlik aslında bizim açımızdan çok temel gerekçeleri barındırıyor.

Birincisi gençliğin memleket meselelerinden kendini soyutlayabileceğini düşünmüyoruz. Savaşa, yoksulluğa, sömürüye, gericiliğe ve geleceksizliğe yanıt üretmenin memleket ve kurtuluş arayışı açısından zorunlu olduğunu düşünüyoruz.

İkincisi insanlığın birikimine ve değerlerine sahip çıktığımız için buradayız. Bu hafife alınmamalı. Kapitalizm yapısı gereği geleceksizlik üretirken aynı zamanda insanlığı bu zamana kadar biriktirdiği değerlere karşı da savaş açmış bulunuyor. İnsan olmakta direnenler ise mücadele ediyor.

Geleceksizlik sorununa doğru zeminde yaklaşılırsa, buraya dair verilecek yanıtın gelecek sunan yeni bir düzen olduğu ortaya çıkacaktır. TKH Gençliği buraya bakmaktadır sevgili dostlar. Bu geleceksizlik, sömürü, savaş sarmalının içerisinden yeni bir düzen yani sosyalist bir düzen için yol açmaktadır.

O halde, bir ayağımız geleceksizlik yaratan bu düzende olacaksa, diğeri ise geleceğe basmalı. Olanla, olması gereken arasındaki bağ kurulmalı ve aradaki açı bu salondaki irade tarafından kapatılmalıdır. Yani söylediğimiz basit sevgili dostlar, gericiliğe, emperyalizme, sömürüye, geleceksizlik yaratan bu düzene karşı sosyalizmin zorunluluğunu ve güncelliğini başa yazarak örgütleneceğiz.

Bu etkinliği örgütlerken bir şeyi söylemiştik. Bu salondan çıktığınızda, hiç bilmediğiniz bilgiler öğrenmiş olmayacaksınız. Size her gün yaşadığınız, maruz kaldığınız şeyleri anlatmaktayız. Fakat bir tercih yapmak zorunda kalacaksınız. Ya bu salondaki iradeyle beraber örgütlü bir mücadele ve yaşam, ya da bütün sorunların görülmesine rağmen adım atılmaması. Bu açıdan etkinliğimiz, bir iradeyi şekillendirmiştir ve bizler açısından artık bir dönem kapanmıştır. Bu süreci açan bütün yoldaşlara selam olsun.”

Etkinlik TKH Gençliği tarafından yayımlanan Mücadele Deklarasyonu’nun okunması ve Maltepe Nazım Kültür Evi Müzik Topluluğu’nun dinletisiyle devam etti.