Kayıt dışı istihdam patladı

DİSK'in raporuna göre, AKP'nin patronlara yaptığı 'milli istihdam seferberliği' çağrısı sonucu kayıt dışı istihdamın büyüdüğü ortaya çıktı.

Kayıt dışı istihdam patladı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR) raporunda, AKP’nin “milli istihdam seferberliği”nin, işsizliği azaltmak yerine, kayıt dışı istihdamı patlattığı belirtti.

DİSK-AR’ın İstihdam Raporu’nda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2017 yılı istihdam verilerine göre “kayıtdışı istihdamın yüzde 32 düzeyine” ulaştığına dikkat çekildi.

DİSK-AR raporu sonuçları özetle şöyle:

  • İşsizlik 2011’den bu yana düzenli olarak yükseliyor.
  • 2011’de yüzde 11,3 olan tarım dışı işsizlik 2017’de yüzde 13’e yükseldi.
  • 2014 yılında 5,9 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısı 271 bin artarak 2017’de 6,2 milyona yükseldi.
  • 2017’de genç kadın işsizliği yüzde 26,1’e ulaşırken, tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 32’ye yaklaştı.
  • Genç işsizliği yüzde 21’e, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 24,2’ye yükseldi.
  • 2014 yılında yüzde 20,4 olan yüksek öğrenimli genç kadın işsizliği 2017 yılında yüzde 26,1’e yükseldi.
  • Kayıtdışı istihdam patladı. 2017 yılında sağlanan istihdam artışının 520 bini kayıtlı, 464 bini ise kayıtsız
  • istihdamdan oluşmaktadır.
  • 2016 yılında 473 bin kayıtlı ücretli istihdam, 2017 yılında 466 bine geriledi.
  • Kayıtdışılık oranı yüzde 32,5 iken kadın kayıt dışılığı yüzde 41,3’tür.

2017 yılı TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları işsizlikte ve istihdamda“milli istihdam seferberliğine” rağmen işsizliğin yükseldiğini ve sağlanan istihdam artışının önemli bir bölümünün eğreti olduğunu gösteriyor.

Yıllık bazda hazırlanan rapor özellikle kadın istihdamında yaşanan kayıt dışılığı ve genç eğitimli kadın işsizliğinin yükselişini gözler önüne seriyor.