'Karma eğitime karşı çıkmak kabul edilemez'

AKP'nin gericilerin tarihsel özlemi olan karma eğitimi ortadan kaldırma çalışmasını İKD üyesi eğitimci Aydan Güner Çetintürk'e sorduk...

'Karma eğitime karşı çıkmak kabul edilemez'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların açılması ve kapanmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelikte yapılan değişikliklerle Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim yapılması şartını kaldırdı. Böylelikle gericilerin eğitimde uzun zamandır “özlemini çekip” talepte bulunduğu haremlik selamlık düzen yolunda kritik bir adım atılmış oldu.

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK üyesi Eğitimci Aydan  Çetintürk Güner, skandal gelişmeyle ilgili Manifesto‘ya değerlendirmede bulundu.

“KARŞI ÇIKMAK KABUL EDİLEMEZ”

AKP’nin karma eğitimi “dayatma”, tek cinsiyetli eğitimi ise “özgürlük” olarak gündeme getirerek algı yönetimi yaptığına dikkat çeken Güner, “Sağlıklı bir toplum için çocuklar karma eğitim olanağıyla beraber yaşamanın önemini kavramalı, farklılıklara saygı duymayı öğrenmeli ve cinsler arasında önyargılara sahip olmamalıdır” dedi.

Güner’in açıklaması şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” açıklaması, tarikat ve cemaatlerin taleplerine açıkça olumlu baktığını ve kademeli olarak karma eğitimi kaldıracağını gösteriyor.

AKP iktidarı karma eğitimi “dayatma”, tek cinsiyetli eğitimi ise “özgürlük” olarak gündeme getirerek algı yönetimi yapıyor. Eğitimcilerden kızların ve erkeklerin ayrı okullarda eğitim almalarının daha sağlıklı olduğuna inanmaları ve bunun için çaba göstermeleri bekleniyor. Sözde akademik çalışmalar yapıldığı, bakanlığın Amerika, İngiltere ve Almanya’daki sistemleri incelediği iddia ediliyor ve bu gerici uygulama topluma eğitim özgürlüğü olarak sunuluyor.

Karma eğitim, kızların ve erkeklerin aynı eğitim çatısı altında, aynı sınıflarda, eşit şekilde öğrenim gördükleri  bir eğitim sistemidir. Bu sistem cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan kadına da erkeğe de aynı  anda, aynı yerde; oynama, yazma, okuma, yaşayarak öğrenme, araştırma ve beraber öğrenme olanağı sunmayı amaçlayan sistemdir. Bu sistem sayesinde karşı cinsler arasında dostluğu ve paylaşımı arttırır.

Karma eğitime karşı çıkmak ve çocukları birbirlerinden uzaklaştırmaya çalışmak kabul edilemez bir uygulamadır. Sağlıklı bir toplum için çocuklar karma eğitim olanağıyla beraber yaşamanın önemini kavramalı, farklılıklara saygı duymayı öğrenmeli ve cinsler arasında önyargılara sahip olmamalıdır. Aksi halde her gün acıyla ve öfkeyle yüzleştiğimiz taciz, tecavüz ve istismar olayları daha da artacaktır.”